Vaccinatiegraad Rijswijk verder gedaald: “Dit is echt zorgelijk”

In 2024 is de vaccinatiegraad bij Rijswijkse kinderen nog verder gedaald en daarmee zorgwekkend laag. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM vandaag heeft gepubliceerd.

Van de Rijswijkse baby’s heeft 87,3 procent de DKTP-prik (tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio) en de BMR-prik (tegen bof, mazelen en rode hond) gehad. Twee jaar eerder, in 2022, lag dat percentage nog op 93,8 procent. Het percentage tweejarigen dat het volledige Rijksvaccinatieprogramma heeft doorlopen en alle prikken heeft gehad is in dezelfde periode gedaald van 91,0 naar 83,6 procent.

De daling bij schoolgaande kinderen is nog groter. In die categorie daalde de vaccinatiegraad (DKTP en BMR) in twee jaar van 79,8 naar 70,4 procent. “De vaccinatiegraad loopt sterk terug en dat is echt ontzettend zorgelijk”, zegt wethouder Volksgezondheid Mark Wit. “Om onze kinderen goed te beschermen tegen gevaarlijke besmettelijke ziektes moet de vaccinatiegraad volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tussen de 90 en 95 procent liggen. Dat halen we bij lange na niet. De gevolgen zien we al om ons heen. Ziektes als de mazelen die we al decennia geleden hebben overwonnen, zie je nu terugkeren. Dit brengt de veiligheid en gezondheid van onze kinderen in gevaar.”

Landelijk probleem

Samen met partijen als de GGD en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) probeert de gemeente de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, maar het probleem is hardnekkig en de oorzaken zijn divers. Bovendien is het probleem van de lage vaccinatiegraad een landelijk probleem dat niet lokaal kan worden opgelost. “Je ziet in onze hele regio en ook in andere delen van het land dezelfde zorgelijke situatie. Besmettelijke ziektes laten zich ook niet tegenhouden door gemeentegrenzen. Het is echt tijd voor campagnes en acties op landelijk niveau. De cijfers van vandaag laten zien dat we daar niet mee kunnen wachten tot morgen!” 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de vandaag gepubliceerde vaccinatiegraden op de websites van de GGD en het RIVM.

Voor het maken van een vaccinatie-afspraak kunt u contact opnemen met JGZ Zuid-Holland West via telefoonnummer 088 054 99 99 of e-mailadres info@jgzzhw.nl.

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist