WOZ-waarde woningen in Rijswijk stijgt minder snel dan gemiddeld in Zuid-Holland

De gemiddelde WOZ-waarde van een huis in Rijswijk is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek dit jaar 355.000 euro. Dat is een stijging van 2,6 procent ten opzichte van vorig jaar.

De stijging was in heel Zuid-Holland gemiddeld 3,9 procent.

Landelijk

Landelijk steeg de gemiddelde WOZ-waarde met drie procent tot 379.000 euro.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van een woning. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op 1 januari van het voorgaande jaar en bepaalt de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait. Gemeenten bepalen de hoogte van de WOZ-waarde met een taxatie.

Deze artikelen heeft u misschien gemist