Plaatsing zonnepanelen op bedrijfspand Van Gijnstraat: stap richting duurzame toekomst

Deze week is er weer een stap gezet in de richting van duurzaamheid in Plaspoelpolder middengebied. Op het dak van het bedrijfspand aan de Van Gijnstraat 27 heeft het IPP (Industrieschap Plaspoelpolder) Haaglanden door voorfinanciering vanuit de investeringsagenda samen met de gebruiker van het pand 86 zonnepanelen geïnstalleerd.

Economische voordelen en gemeenschapsimpact
De installatie van de zonnepanelen biedt voordelen zoals directe besparingen op de energiekosten en een vermindering van de CO2-uitstoot. Dit project is een voorbeeld van hoe duurzame initiatieven economische groei kunnen stimuleren en tegelijkertijd bijdragen aan de milieuverbetering.

Werner van Damme geeft als voorzitter van het IPP Haaglanden aan dat hij dit soort initiatieven een goede ontwikkeling vindt. “Bedrijventerreinen spelen een grote rol bij de verduurzamingsopgave. Daarom investeert het IPP Haaglanden in verduurzaming, vergroening en de energietransitie. Hierin werken we samen met bedrijven door hun met kennis en eventuele voorfinanciering te helpen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen en het behalen van de klimaatdoelen die zijn gesteld in voor 2040.”

Energieverbruik verminderen
Mark Wit, wethouder Energie(transitie) ziet de zonnepanelen als een stap richting een duurzamere toekomst: ”De komende jaren moet het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag ten opzichte van het huidige gemiddelde. In de Plaspoelpolder middengebied kunnen dit soort maatregelen het energieverbruik  verminderen. De energietransitie is een gezamenlijke inspanning en we zijn trots op bedrijven die het voortouw nemen in duurzame ontwikkeling.”

Drankenleverancier Bottle business is de betrokken onderneming die dit initiatief heeft genomen. “Door de samenwerking met het IPP Haaglanden en de ondersteuning van de gemeente konden we de zonnepanelen installeren. Zo kunnen we onze energiekosten direct verlagen en wordt ons  energievraagstuk opgelost. Door deze financiële constructie hoeven we niet meteen al het benodigde geld uit ons eigen bedrijf vrij te maken. In plaats daarvan wordt dit gefinancierd via een huurprijsverhoging. Hierdoor kunnen we ons kapitaal blijven inzetten voor onze ondernemingsactiviteiten”, vertelt Marten Braam van Bottle Business.

Duurzaam Ondernemen Rijswijk
Met dit soort voorbeeldprojecten wil de gemeente ook andere ondernemers aanmoedigen om soortgelijke energiebesparende maatregelen te overwegen. Bent u ondernemer en wilt u verduurzamen? Neem dan een kijkje bij het zakelijk energieloket https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/rijswijk Via dit loket kunt u hulp krijgen bij het verduurzamen van uw bedrijfspand. Hier vindt u onder andere interessante energiebesparende maatregelen voor uw sector, evenals informatie over subsidies, financieringsmogelijkheden en wet- en regelgeving. Per thema krijgt u een overzicht van de partijen waar u terecht kunt voor maatwerkadvies of ondersteuning bij de uitvoering.

Foto van wethouder Mark Wit, wethouder Werner van Damme en Marten Braam van Bottle Business bij de zonnepanelen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist