Werken aan veiligheid en leefbaarheid in de Muziekbuurt

In de Muziekbuurt is er dinsdag een wijkschouw gehouden. Tijdens deze schouw wordt gekeken hoe de veiligheid en leefbaarheid in de Muziekbuurt verbeterd kan worden. De gebiedsregisseur maakt een verslag hierover.

Bij deze schouw zijn vanuit de gemeente Rijswijk de gebiedsregisseur, parkeerbeheer en groenvoorziening betrokken.


Ook lopen mee de bewonersorganisatie, het buurtpreventieteam, handhaving (Wijk Muziekbuurt), Bewonersorganisatie Rijswijk Wonen en verschillende bewoners uit de wijk.

Deze artikelen heeft u misschien gemist