D66 Rijswijk over kaderdebat van dinsdag

D66 Rijswijk was dinsdag natuurlijk aanwezig bij de bespreking van het Kadernota 2024 in de raadzaal van het Huis van de Stad. Hieronder staat de uitgesproken tekst.

“De tijd staat niet stil, er is verandering alom. Dat is lastig voor onze inwoners en onze stad.  D66 Rijswijk hoort de zorgen van mensen. Ze maken zich zorgen over hun inkomen, de steun van de overheid in zware tijden en het samenleven met elkaar.  Het is een tijd om fier rechtop te blijven staan voor onze stad en al haar inwoners. We moeten elkaar steunen en de storm samen trotseren. Samen met de kop in de wind. Luister en sta niet stil, ga wat moeilijk is niet uit de weg. Houd het karakter en de trots van Rijswijk hoog.

Onze taak als Raad is om te zorgen voor scholen, wegen, huisvesting en hulp bij het vinden van werk. Maar de uitgaven voor jeugdzorg en ondersteuning stijgen te snel, de kosten zijn hoger en landelijk worden de inkomsten van gemeenten verlaagd. De scenario’s laten zien dat er veel moet veranderen en dat we nog veel moeten realiseren. Dat betekent dat we aan het werk moeten voor onze inwoners.

Voor een leefbare en groeiende stad richten we ons op drie punten: thuis in Rijswijk, van grijs naar groen, en samen werken aan de stad.

Thuis in Rijswijk

· Een stad die in ontwikkeling is en groeit, heeft aandacht nodig. Bij D66 Rijswijk vinden we dat het tijd is om te handelen. Laat de realisatiekracht van Rijswijk zien.

· Gebruik het beschikbare geld zorgvuldig, zichtbaar en zoals afgesproken. Het kan dat er vertraging is of problemen zijn. Communiceer dit dan duidelijk zodat iedereen zijn verwachtingen kan bijstellen.

· Het is goed dat het College de uitgaven structureel wil aanpassen, en de reserves herziet. De wethouder heeft ook toegezegd bij de begroting een overzicht van de ​meerjareninvesteringen te geven.          We dienen de motie van de VVD over inzicht in weginvesteringen daarom mede in.

· D66 Rijswijk steunt de inzet op stadsontwikkeling. Met gezonde en passende huizen, sociaal, middenhuur en koop.

· Wij willen veilige en toegankelijke buitenruimtes. Met ruimte voor voorzieningen, zoals scholen, speeltuinen, zorgcentra en ondernemers. Dat is noodzakelijk om mee te kunnen doen en voorkomt meer ondersteuning vanuit het sociaal domein.

· Zorg voor veilige wegen, want het aantal ongelukken is te hoog. Veilig naar werk, school en sport is essentieel.  Daarom dienen we met steun van diverse partijen de motie ‘Versnellen naar 30 km per uur op de Lange Kleiweg’ in. Zodat inwoners deze weg zo snel mogelijk als veilig ervaren en sluipverkeer wordt tegengehouden.

· D66 Rijswijk was vóór het sluiten van de Van Rijnweg. Dat gaat niet door. Dit heeft gevolgen voor inwoners én voor de uitgaven. De inwoners van RijswijkBuiten hebben nu andere routes door de wijk die niet veilig zijn. Dat moet snel anders. De kosten zijn hoog.       Kan de wethouder aangeven of een camerasysteem of digitale wegwijzers of andere keuzes besparingen kunnen opleveren? En wat het risico is als dit in fases zou gaan?

· Voor het aanpassen van de Prinses Beatrixlaan is er geld gereserveerd, maar niet genoeg voor de realisatie. Het geld staat stil. De omgeving verandert. De inwoners zien geen resultaat. Is de wethouder het met D66 Rijswijk eens dat het goed zou zijn als de Raad naar de huidige opties kijkt en opnieuw een afweging maakt?

· We geven nog een duidelijke inzet mee: ga in gesprek met de NS over Station Rijswijk. Het eigendom en beheer bij de gemeente laten is niet praktisch en kostbaar. De NS heeft hier de expertise.         Daarom dienen we met andere fracties de motie ‘Zet  het station op de rails’ in.  Kan de wethouder aangeven hoe er, gezien de tekorten, zicht wordt gehouden op deze groep en wat er mogelijk is?

· De pilot met de Buurtgezinnen werd net door BVR genoemd. Deze motie dienen wij mede in. Buurtgezinnen zorgt voor belangrijke sociale verbindingen. Dit helpt bij het behouden van het sociale betrokken karakter van onze stad. De actie laat zien hoe bijzonder én normaal het is om er voor elkaar te zijn. Met meer eigenwaarde bij de ouders. De kosten zijn een aandachtspunt. Kijk of de specifieke uitkeringen kunnen bijdragen aan de bestaande preventieacties  in het sociaal domein, zodat dit geld vrij komt voor buurtgezinnen.

· Er lopen acties om het Huis van de Stad toegankelijker te maken, met dank ook aan de bezoeken van mensen met een handicap. Dit laat zien hoe belangrijk het is te ontwerpen en realiseren met de mensen waar het om gaat.  Kan de wethouder ingaan hoe deze leerervaring ook bij volgende projecten en verbouwingen wordt benut?

· In september is het weer Strandwalfestival. Kan de wethouder bevestigen dat er dan ook een open dag is in het Huis van de Stad, zoals toegezegd?

· Samenleven vraagt begrip naar elkaar en inzicht. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het antidiscriminatiebeleid is nog in voorbereiding, wanneer wordt hierover met inwoners gesproken?

· De inhuur moet echt omlaag. De arbeidsmarkt is krap, mensen zoeken naar afwisselend en flexibel werk. Gebruik de ideeën over het delen van personeel met andere gemeenten. Bijvoorbeeld een projectenpool, de speciale teams van de provincie en het Rijk. Kan de burgemeester aangeven of hier actie op loopt?

Tot slot: zet in op bestaanszekerheid en kansengelijkheid.  Voor een gezonde groei van onze stad. Geef mensen vertrouwen. Door te investeren met de toekomst in gedachten en het voorop stellen van de gezondheid en geluk van onze inwoners.​

Deze artikelen heeft u misschien gemist