Rijswijkse VVD neemt verantwoordelijkheid bij grote financiële uitdagingen Rijswijk

De fractie van de Rijswijkse VVD ziet grote financiële uitdagingen op Rijswijk afkomen, maar is positief over de toekomst en neemt bestuurlijke verantwoordelijkheid om deze problemen aan te pakken. Dat zegt de VVD in een persbericht.

Fractievoorzitter Jordy Loof: ‘De voorgestelde maatregelen van het college doen pijn, vooral omdat het vanwege een situatie is die ons van buitenaf overkomt. Tegelijkertijd is dit waarvoor we zijn gekozen, om moeilijke keuzes te maken voor Rijswijk.’

‘We roepen het college in deze omstandigheden op om rekening te houden met de druk op de portemonnee van de Rijswijkers, ervoor te zorgen dat de dienstverlening naar inwoners toe overeind wordt gehouden en wordt doorgegaan met investeringen zoals het bouwen van woningen, het onderhoud aan wegen en groen en het snel op orde krijgen van de financiën. Rijswijk kan niet stilstaan en we moeten blijven werken aan de toekomst. Tegelijkertijd moet er ook fors bezuinigd worden, want waar geen geld voor is kan ook niet worden uitgevoerd.’

Rijswijk heeft net als meer dan 200 gemeenten in Nederland financiële problemen. Dit heeft verschillende redenen. Zo gaat er minder geld vanuit de Rijksoverheid naar gemeenten, nemen de kosten in de jeugdzorg toe en moeten gemeenten veel landelijke taken uitvoeren zonder dat hier voldoende geld tegenover staat. Het college moet maatregelen nemen om Rijswijk ook in de toekomst financieel gezond te houden en stelt daarom bezuinigingen en enkele lastenverhogingen voor die in heel Rijswijk gevoeld zullen worden. Het college haalt bij het zogenoemde Kaderdebat van 9 juli op hoe de gemeenteraad hierover denkt om dit mee te kunnen nemen bij het opstellen van de begroting komende november.

Loof: ‘Tekorten doorschuiven naar de toekomst is geen optie. Het gemeentebestuur moet verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat deze problemen worden opgelost. De Rijswijkse VVD roept alle andere partijen in de gemeenteraad op om die verantwoordelijkheid te nemen en niet enkel te gaan roepen vanaf de zijlijn.’

Loof vervolgt: ‘De Rijswijkse VVD zal inzetten op lage lasten voor onze inwoners en ondernemers, het blijven investeren in de toekomst van Rijswijk door onder andere het bouwen van woningen, het stimuleren van de werkgelegenheid en het snel op orde krijgen van de financiën.’

Foto: de fractie van de Rijswijkse VVD in de Rijswijkse raadzaal

Deze artikelen heeft u misschien gemist