Rijswijk besluit tot sluiting EventPlaza; eigenaar krijgt allerlaatste kans

(Archieffoto)

Het Rijswijkse college van B&W heeft definitief besloten om de zalen van Event Plaza aan de lange Kleiweg 86 te sluiten. Reden is dat de brandveiligheid nog steeds niet op orde is, ondanks de recente ‘allerlaatste waarschuwing’ in de vorm van een voornemen tot sluiting van alle zalen.

“De eigenaar van Event Plaza (Event Plaza B.V.) kreeg ruim een week om op het voornemen te reageren en zelf alsnog de benodigde maatregelen te treffen. Daarna zijn weer controles uitgevoerd door toezichthouders van de brandweer (Veiligheidsregio Haaglanden). Hieruit bleek dat de situatie onvoldoende is verbeterd.

Vanwege de impact van de maatregel om alle zalen te sluiten (last onder bestuursdwang) heeft de eigenaar opnieuw een zogenoemde begunstigingstermijn gekregen van een week. Daarna volgt opnieuw een controle door de brandweer en de gemeente. Als dan blijkt dat de brandveiligheid nog steeds niet in orde is, worden de zalen per direct gesloten.

Hoe vervelend de sluiting ook is voor diegenen die een zaal hebben geboekt, het college vindt dat ze geen keus heeft: de veiligheid van de bezoekers moet te allen tijde voorop staan. En dat is nu niet het geval. Diverse waarschuwingen in een tijdsbestek van een jaar en twee boetes gaven de eigenaar onvoldoende prikkel om de overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften zelf ongedaan te maken. Gelet op de risico’s voor zijn bezoekers vindt het college dat onbegrijpelijk.

De sluiting van de zalen is voor onbepaalde tijd. Hoe lang de zalen werkelijk gesloten blijven is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van Event Plaza. Zodra de eigenaar aantoonbaar de brandveiligheid in een zaal op orde heeft gebracht, kan de betreffende zaal weer open voor publiek.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist