Wemke van der Weij (D66) “Snel naar 30 kilometer op de Lange Kleiweg

“Rijswijk is volop in ontwikkeling, en dat vraagt om keuzes, en dat kan ingewikkeld zijn”, zegt Wemke van der Weij, Raadslid van D66 te Rijswijk. “Maar, er zijn steeds meer gevaarlijke momenten en ongelukken in het verkeer, en dat moet en kan echt anders. Een van die wegen is De Lange Kleiweg die elke dag gevaarlijker wordt, voor fietsers, voetgangers en automobilisten.”

Met een motie van D66 Rijswijk – gesteund door vele andere partijen – is het gelukt om geld te reserveren en prioriteit te geven aan 30 kilometer op de Lange Kleiweg. Zodat het daar tijdig, voordat de nieuwe wijk er staat veilig wordt voor alle gebruikers. En dat het vanaf het begin duidelijk is dat deze weg geen doorgaande racebaan is of sluiproute is, maar een weg voor 30-kilometer verkeer, veilig voor wijkbewoners, scholieren en de sportclub bezoekers. Het inrichten zal tijd kosten, maar hiermee is de eerste stap gezet.

Van der Weij is stellig: ‘Het is belangrijk om juist nu – met de huizen in Parkrijk en straks de nieuwe wijk in Pasgeld – deze weg zo snel mogelijk veiliger wordt zodat kwetsbaardere verkeersdeelnemers veilig kunnen fietsen en wandelen en oversteken, naar scholen, sportclubs en hun eigen woonwijk.

D66 Rijswijk blijft zich inzetten om het voor alle verkeersdeelnemers veiliger te maken. Van inrichting van de weg, tot belijning, opstelplaatsen of andere instelling van verkeerslichten. “Samen maken we de weg veilig voor iedereen.”

Bron: persbericht D66 Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist