Slechte cijfers eenzaamheid in Rijswijk

Het politieke jaar in Rijswijk begon 6 september met een Forum vergadering. Onder leiding van GroenLinks-raadslid Selma van Maarseveen behandelde de raad een indrukwekkende lijst onderwerpen. De laatste 10 minuten gebruikte wethouder Gijs van Malsen (PvdA) om antwoord te geven op vragen van GroenLinks over eenzaamheid in onze stad. Helaas was de boodschap niet positief.

GroenLinks wil eenzaamheid bestrijden, vooral onder de oudere inwoners van Rijswijk. Van 29 september tot en met 6 oktober 2022 is de landelijke week tegen de eenzaamheid. In het kader daarvan was GroenLinks benieuwd hoe het staat met de eenzaamheid in Rijswijk.

De gemeente heeft in de Uitvoeringsagenda Welzijn 2021-2022 een stevige ambitie geformuleerd: het percentage ernstig eenzamen halveren (van 8% naar 4%). Verder zouden percentages van matige tot zeer ernstig eenzame Rijswijkers worden teruggebracht van 46% (Rijswijkers onder de 65) en 52% (Rijswijkers boven de 65) naar 40%.

Helaas moest de wethouder melden dat (onder andere ten gevolge van COVID-19) het percentage ernstig eenzamen niet is gedaald, maar juist gestegen naar 13.2%.

Over de hele stad voelen zo’n 18.000 inwoners zich matig tot zeer ernstig eenzaam, waarbij wijken als het Havenkwartier, de Artiestenbuurt en Overvoorde opvallend veel eenzaamheid kennen.

Het is duidelijk: hier ligt een hoop werk. Dit onderwerp heeft onze prioriteit en we gaan hier op korte termijn mee verder. Heeft u ervaringen of ideeën over eenzaamheid? Neem contact op met de GroenLinks raadsleden Selma van Maarseveen en  Lara Koek.

Bron: GroenLinks

Deze artikelen heeft u misschien gemist