Raadsvoorstel financiële bijdrage realisatie bijzonder woonproject “Our House”

In een collegeflits heeft de B&W Rijswijk aan de gemeenteraad voorgesteld om €185.000 toe te kennen aan het project om de ontstane tekorten te dekken.

In RijswijkBuiten wordt een tehuis gerealiseerd voor jongeren met autisme met de naam ‘Our House’. Woningcorporatie Rijswijk Wonen is één van de betrokken partijen. Door financiële tegenvallers zijn er tekorten ontstaan waardoor de realisatie van het plan in het geding komt.

In november besloot het college om met de betrokken partijen in gesprek te gaan en uiterste inspanning te gaan leveren om de afronding van het project mogelijk te maken

Deze artikelen heeft u misschien gemist