Door de ogen van Tollens

Op 1 oktober organiseert Natuurlijk Delfland van 14.00 tot 16.00 uur een wandeling Door de ogen van Tollens. Verzamelen: Museum Rijswijk, Herenstraat 67 2282 BR Rijswijk.

Een wandeling zoals de negentiende-eeuwse dichter, Hendrik Tollens deze gelopen zou kunnen hebben.
Naast de natuur en landschap ook informatie over de dichter Tollens.
We ervaren de grote veranderingen die er hebben plaatsgevonden en de huidige natuurwaarden.
Tijdens de wandeling worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden.
Er kunnen maximaal 30 personen aan de wandeling deelnemen; opgeven verplicht via medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com. Na aanmelding volgt een bevestiging.
De deelname is gratis. Na afloop drinken we iets in het museum, dit voor eigen kosten.

De excursie wordt geleid door Ruud Poorter, de grote nationale Tollenskenner en Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland.

De aanleiding van deze wandeling is het verschijnen in 2022 van het boekje Van het Rijswijks groen van toen, een avondwandeling met Tollens in 1850. Dat een uitgave is van de stichting Leeuwendaal Duurzaam en Groen in samenwerking met het Museum Rijswijk. Tijdens de wandeling zullen nog enkele boekjes te koop zijn (2,-)

Deze artikelen heeft u misschien gemist