Rijswijks-Belang wil spelregels voor Best Western

De fractie Rijswijks-Belang wil spelregels voor het hotel Best Western. Dit heeft te maken met het feit dat het hotel de gemeente verschillende malen zonder overleg confronteerde met (mogelijke) plaatsing van doelgroepen.

“Daarbij gaat het om asielzoekers, statushouders en daklozenopvang”, luidt de constatering in de vragen. “Zowel college B&W als de gemeenteraad worden pas achteraf geïnformeerd. Rijswijks-Belang vindt dat dit anders moet en wij vragen dan ook of het niet wenselijk is voor het college om vooraf geïnformeerd te worden.”

Afspraken
Bovendien vraagt de fractie of er mogelijkheden zijn om aanvullende afspraken te maken op de verleende exploitatievergunning aan Best Western waarbij plaatsing asielzoekers, statushouders en daklozenopvang enkel en alleen in overleg vooraf met de gemeente mag geschieden.

Dwangsom
De fractie wil ook weten of bij het opzettelijk niet confirmeren aan deze aanvullende voorwaarden aan Best Western het college een dwangsom op kan leggen en bij herhaling de vergunning in kan trekken.

Deze artikelen heeft u misschien gemist