Stemmen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezing

Afb.: website gemeente Rijswijk

Op woensdag 22 november 2023 kunt u stemmen voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezing. De stempas voor deze verkiezing hebt u inmiddels ontvangen of vindt u binnenkort in uw brievenbus.

Machtigen

Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen? Dan kunt u iemand anders machtigen namens u te stemmen. Hoe u dit doet, staat op de stempas.

Andere gemeente

Bent u op 22 november in een andere gemeente binnen Nederland? Dan kunt u stemmen in die gemeente. In dat geval laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Dit kunt u schriftelijk aan de gemeente doorgeven tot vrijdag 17 november 17.00 uur.

U kunt ook persoonlijk een kiezerspas aanvragen. Daarvoor gaat u naar de balie van de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis. Dit kan tot dinsdag 21 november 12.00 uur.*

Alle informatie over stemmen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezing vindt u hier.

*Let op: de gemeentelijke publieksbalies gaan verhuizen
Tot en met 2 november kunt u nog terecht in het stadhuis aan het Bogaardplein 15. Vanaf 7 november bevinden de publieksbalies zich in het Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan 2.
Meer over deze verhuizing leest u hier.

Deze artikelen heeft u misschien gemist