Bijdrage van Maaike Harmsen (CU Rijswijk) tijdens het begrotingsdebat

Maaike Harmsen, fractievoorzitter van Christen-Unie Rijswijk, heeft dinsdagmiddag namens haar partij haar licht laten schijnen op de begroting.

“Geachte voorzitter,
De ChristenUnie Fractie in Rijswijk mag nu voor de tweede keer mede toezicht houden op en meebeslissen in de begroting van de gemeente Rijswijk. We hebben met veel interesse deze gelezen en ook de bijdragen van de andere fracties met aandacht gevolgd. En zoals u van ons gewend bent, vragen wij in onze bijdrage aandacht voor enkele onderbelichte punten die ons ook aan het hart gaan.
Maar wil ik een klein voorafje presenteren, een denkproeverijtje vooral voor de lokale partijen. Een aantal partijen hier in de raad hebben ook landelijke fracties, zoals ook wij als ChristenUnie fractie, PvdA Groenlinks, VVD. En dat roept een bijzonder fenomeen op wat wij als ChristenUnie Fractie de afgelopen anderhalf jaar hebben geconstateerd. Wij worden als lokale partij met landelijke dekking regelmatig gevraagd om onze landelijke en regionale banden aan te schrijven, om zaken die hier lokaal in Rijswijk spelen, aan te kaarten en het liefst op te lossen. Toch wel handig, landelijke banden hebben.

Denk aan vluchtelingen. Lokale partijen vragen of genabuurde partijfractie, van bijvoorbeeld ChristenUnie Voorburg of Delft, vragen of zij ook vluchtelingen kunnen opvangen. Nou dat doe ik dan. En die fracties kaarten dat inderdaad aan. In Delft is er nu opvang, in Voorburg Leidschendam lijkt er nu ook opvang voor 80 minderjarigen aan te komen. Zo ook bij bijvoorbeeld Groenlinks PvdA als ik het goed heb. Ik zou graag willen dat lokale partijen ook dat zouden proberen.

Maar ook als het gaat om de open eind regelingen in de jeugdzorg, vraagt onze wethouder sociaal domein aan fracties met landelijke banden om werk te maken van het veranderen van deze regeling om de druk op de lokale begroting te verlichten. Mevrouw Bentvelzen, geacht college, ik ga mijn best doen voor u, voor Rijswijk voor onze jeugd en onze begroting. Want het feit dat ChristenUnie Rijswijk ook landelijke banden heeft, maakt dat wij ook voor onze inwoners en onze begroting iets extra’s kunnen doen.
En na dit voorafje de drie zaken waar wij het weer wat extra licht op willen schijnen in deze begroting. Klimaat, Armoede,Vluchtelingen.

  1. Met betrekking tot het klimaat zien we een gemengde salade; aan de ene kant is er nu een fietsplan gekomen, maar geen totaal budget om het uit te voeren. Deelauto organisaties kunnen nu voor een particulier tarief een vergunning krijgen. Derde en vierde auto’s worden zwaarder belast voor parkeren in de openbare ruimte. Maar is er nog wel een derde en vierde parkeervergunning voor mogelijk. Vier auto’s op de openbare ruimte zetten mag dus in het krappe Rijswijk. Verder missen wij in de begroting ook maar een begin van de kosten van klimaatverandering voor Rijswijk. Al was het maar voor 1 wijk of 1 deelgebied, een doorberekening van verwachte klimaatkosten zien wij niet terug. De AFM waarschuwt vandaag nog voor de onderschatting vd kosten voor bijvoorbeeld verlaging grond en woningenwaarde door overstromingen en paalrot. (Woningwaarde keldert door ‘klimaatrisico’s’: gevaren volgens waakhond AFM onderschathttps://www.ad.nl/binnenland/woningwaarde-keldert-door-klimaatrisicos-gevaren-volgens-waakhond-afm-onderschat~a841281e5/)
  2. Armoede. In het landelijke armoede onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt dat er een grote groep mensen onder het minimum leven die recht hebben op toeslagen, maar daar niet gebruik van maken. De de mensen die een Wajong-uitkering krijgen, heeft 68 procent recht op een aanvullende toeslag, maar maakt daar geen gebruik van. Bij burgers met een IOW-uitkering ligt dit percentage op 56 procent. Net als vorig jaar missen wij als ChristenUnie aandacht in de begroting om deze zorg en toeslagmijders op te sporen, actief te benaderen. Kan de wethouder ons vertellen hoe dat dit jaar actief kan gebeuren zodat iedereen die recht heeft op toeslagen, daar ook gebruik van maakt om zo bestaansminimum te komen, Arbeidsinspectie 25 okt 2023. Enkele partijen vragen aandacht voor het verlagen van de lokale lasten voor iedereen, ook al bovenmodale burgers dat prima opbrengen, of zij maken zich sterk voor goedkoop parkeren voor derde en vierde autobezitters. De ChristenUnie willen graag aandacht voor het verhogen van de bestaanszekerheid voor iedereen die onder water staat.
  3. Vluchtelingen. We missen in het langere termijn zich in de begroting ruimte ervoor. We zouden graag willen dat Rijswijk nadat het Flexwooncentrum I zijn tijdelijke functie heeft gehad, dat er weer opvang van vluchtelingen mogelijk gemaakt wordt, naast de mogelijkheid om spoedzoekers te huisvesten op die plek. In de berekeningen die er zijn voor iedere stad, zou het gaan om niet meer dam 150,170 vluchtelingen daar. Het mooie is dat de opbrengsten van het opvangen van 1 vluchteling per 350 inwoners, is dat wij meer ruimte hebben om spoedzoekers uit Rijswijk op te vangen. Zowel het Elsenburghof en in het permanente Flexwooncentrum verderop.
    Geachte voorzitter, deze begroting heeft een positief resultaat, we zouden graag zien dat alle inwoners van Rijswijk hetzelfde kunnen zeggen. Ik dank u wel.”, aldus Maaike Harmsen van de Christen-Unie Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist