Tien procent Rijswijkers tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd

Tien procent van de Rijswijkers tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Dit komt neer op 3.366 inwoners.

In vergelijking met de provincie Zuid-Holland zijn er in Rijswijk relatief minder mensen die laaggeletterd zijn. Van alle 16 tot en met 65 jarigen in de provincie is 14,3 procent laaggeletterd. Dat is ongeveer 1 op de 7 mensen.

Laaggeletterdheid

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Dan vind je bijvoorbeeld omgaan met een computer of een smartphone lastig. Niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen heeft gevolgen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan of hebt minder grip op je geldzaken. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving.

Met achterstand beginnen aan onderwijs

Veel kinderen beginnen met een achterstand op de basisschool omdat hun ouders laaggeletterd zijn. Dat geldt landelijk voor 1 op de 9 ouders. Deze kinderen worden minder vaak voorgelezen en hebben een lagere woordenschat. Dan moet het onderwijs vele zeilen bijzetten om die achterstand recht te trekken. En met de huidige staat van het onderwijs is dat bijna niet te doen. Hierdoor kunnen kinderen dus met een taalachterstand van de basisschool komen.

Stichting Lezen en Schrijven

De Stichting Lezen en schrijven zet zich ervoor in zetten ons ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone. Meer weten over deze Stichting? Klik hier.

Deze artikelen heeft u misschien gemist