Groen bij jou in de buurt

Ken je de 3, 30 300 regel al? De 3-30-300 regel is bedoeld om steden te vergroenen door het aanleggen van parken en  plekken in de gebouwde omgeving.

D66 Rijswijk zet zich in om te zorgen dat zoveel mogelijk Rijswijkers 3 grote bomen kunnen zien, je ook 30% groen ziet van blad en er op 300 meter afstand van je huis er een groen park is. Het begint met meten en weten. Heb je al op de bomenkaart van Rijswijk gekeken?

Daarom staan nu alle bomen erop, maar kijk jij ook uit op een boom? Mogelijk niet, want we halen de 3-30-300 regel nog niet. Met het nieuwe groenbeheer, meedoen met de nieuwe boomplantdag en meer ruimte voor initiatieven van inwoners meer ruimte te geven zet de gemeente een stap.

Als het aan D66  Rijswijk ligt is er nog meer nodig: voor een gezonde stad, voor inwoners en dieren, waaronder een monitor voor het dierenleven en de gevolgen voor de natuur. D66 Rijswijk blijft alert of naast het beheer van groen en water de afspraken over de landgoederenzone, de park- en bosloper in Pasgeld en onze parken ook uitgevoerd kunnen worden.

Bomenkaart:
https://werkwijzer.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6ef37ee975b545bb929415517b4d22ba

Deze artikelen heeft u misschien gemist