Burgemeester weigert melding voor Eritrees bevrijdingsfeest

(Archieffoto)

Burgemeester Huri Sahin heeft een melding van H.T.C. Horeca BV voor een Eritrees bevrijdingsfeest geweigerd. Kortgeleden meldde de exploitant van het zalencentrum Event Plaza dat de Federatie van Eritrese Gemeenschappen Nederland (FEN) op 25 mei 2024 een bevrijdingsfeest wil organiseren voor 700 tot 900 personen in Event Plaza. Door de melding niet te accepteren, kan het feest geen doorgang vinden.

Met de ongeregeldheden rond het Eritrese bevrijdingsfeest vorig jaar mei nog vers in het geheugen, dient vooraf een grondige toetsing plaats te vinden of een dergelijke activiteit kan plaatsvinden. “We weten helaas uit ervaring dat het veiligheidsrisico levensgroot is”, zegt Sahin. “Ook de recente rellen in februari bij zalencentrum Opera in Den Haag tonen dat aan. Beide keren is geweld gebruikt en zijn gewonden vallen.”

Organisator FEN verwacht dat de dreiging aanzienlijk minder zal zijn dan vorig jaar. Sahin: “Als je denkt een volgend bevrijdingsfeest te kunnen afdoen met een eenvoudige melding en het kwalificeert als een activiteit met een laag risico, dan ontbreekt het je in mijn ogen aan besef van de werkelijkheid en de ernst waarmee we te maken hebben. Vanwege de onderlinge spanningen binnen de Eritrese gemeenschap heeft een dergelijk bevrijdingsfeest grote gevolgen voor de openbare orde en veiligheid in onze gemeente.”

Herhaling voorkomen
De inhoud van de melding voor het feest op 25 mei bood de burgemeester, mede door contact met de politie, voldoende aanknopingspunten om de melding niet te accepteren. “En na de ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid van vorig jaar mei heb ik gezegd dat ik er alles aan zou doen binnen mijn bevoegdheden om herhaling te voorkomen. Mijn woorden zijn onverminderd van kracht. Evenementen met zo’n hoog risicoprofiel en daardoor hele grote kans op ongeregeldheden horen niet thuis in een drukke omgeving als Rijswijk”, aldus Sahin.

Bron: persbericht Gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist