Creatieve Ochtend VBS bestaat vijftig jaar

De werkgroep startte als zelfstandig orgaan in de voormalige Verzoeningskerk.

Op 16 mei viert de Creatieve Ochtend van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) met de huidige leden haar 50-jarig jubileum.

Hoe het begon

Op 22 maart 1974 worden bewoners van de wijk Steenvoorde opgeroepen lid te worden van de Buurtraad (inmiddels “Vereniging Buurtraad Steenvoorde” genoemd) en zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Uit deze leden zullen kandidaten voor het bestuur van de VBS en van de Stichting Wijkcentrum Stervoorde worden voorgesteld. Het voorlopige bestuur van de Buurtraad bereidt deze verkiezingen voor.

Werkgroep “Ontmoetingsochtenden”

Op initiatief van Vera van Soest en Jannie Lindenberg en in samenspraak met enkele leden van de voorlopige Buurtraad en van de Stichting Wijkcentrum Stervoorde wordt op 9 mei 1974 de werkgroep “Ontmoetingsochtenden” opgericht. Deze werkgroep start als zelfstandig orgaan in de voormalige Verzoeningskerk aan de Dr. H.J. van Mooklaan.

De werkgroep organiseerde vanaf haar ontstaan elke eerste donderdag van de maand een creatieve ochtend, waarbij de mogelijkheden bestonden uit macramé, sieraden, textiele werkvormen, leer bewerken enz.

De derde donderdag van de maand was bestemd voor informatieve ochtenden. Daarin werd aandacht besteed aan onderwerpen als schoonheidsspecialisme, volksdansen, burenhulp, kamer- en balkonplanten, kerstversiering e.d.

VBS werkgroep

Afgesproken wordt dat deze werkgroep na opening van het wijkcentrum (gepland najaar 1975) haar activiteiten in het wijkcentrum zal voortzetten als werkgroep van de VBS. Op 6 november 1975 is de eerste bijeenkomst van de werkgroep Ontmoetingsochtenden in het nieuwe wijkcentrum.

Tekstbijdrage en foto: Facebookpagina VBS

Deze artikelen heeft u misschien gemist