Bouw Campus At The Park kan beginnen

impressie van Campus At The Park, nu nog Kessler Park

Naast het station van Rijswijk gaat de gemeente het gebied rondom het Kessler Park in de
Plaspoelpolder vernieuwen. Daar verrijst de komende jaren de campus ‘At the Park’, waar
werken, wonen en leren in een groene omgeving centraal staan.

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad van Rijswijk het bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld. Met deze stap kan de ontwikkeling van deze locatie nu concreet vorm krijgen.

Op het oude Shell-terrein naast het station verrijst de komende jaren een levendige groene campus
voor bedrijven, onderzoek en woningen voor studenten en starters. De campus biedt ruimte aan
onderwijs en bedrijven op onder andere het gebied van onderzoek naar (geo-)thermie , andere
vormen van de winning en opslag van duurzame energie en overige Top Sectoren.

Plek van regionale betekenis
Vanwege de grootte van het gebied en de ligging naast het station, is deze locatie van regionale
betekenis in de regio. De provincie en gemeenten Den Haag en Delft dachten daarom mee met de
plannen voor de campus. Met de vestiging van onderzoekslaboratoria, gerenommeerde én
startende bedrijven kan het gebied uitgroeien tot een aantrekkelijk economisch cluster op gebied
van schone economie en innovatie. TNO en Eurofins vestigden zich hier afgelopen tijd al.

Woningen
Een deel van de nu leegstaande kantoren wordt vervangen door woningen. Door de ligging naast
het NS-station Rijswijk ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt,
studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. Er komen 1.900 woningen waarvan er
730 bestemd zijn voor studenten en starters. Op de begane grond van deze gebouwen komen
bedrijfsruimten en voorzieningen. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht, waarmee het gebied
een forse kwaliteitsimpuls krijgt.

Groen stadspark
Met de komst van de campus wordt het gebied ook aanzienlijk groener. De campus biedt straks een
variatie aan tuinen die samen een park vormen. De beschutting en het groen in de werktuinen,
studententuin, sporttuin, watertuin, jungletuin en voortuinen zorgen voor aangename
verblijfsplekken. In totaal worden er 558 nieuwe bomen aangeplant. Dit samen maakt dat het de
grootste bomencollectie van Rijswijk wordt.

Nieuw stuk stad
Wethouder Stadsontwikkeling Armand van de Laar is blij met het raadsbesluit. “We kunnen nu echt
gaan starten met bouwen. Hier verrijst binnen afzienbare tijd een unieke nieuwe plek die een
aanwinst is voor Rijswijk. Met de vernieuwing van dit gebied lossen we verschillende problemen op:
de leegstand van kantoren, de woningnood en daarnaast geeft het een impuls voor de economie en
het onderwijs. Ook wordt het gebied aanzienlijk groener. We krijgen er een mooi stadpark bij waar
het voor iedereen prettig verblijven is. We hebben straks een nieuw stuk stad voor Rijswijkers,
innovatieve ondernemers en onderzoekers, met belang voor de hele regio!”

Planning
Tweede helft 2024 begint de sloop van de oude gebouwen. In 2025 start de bouw. Naar verwachting
worden de eerste nieuwe gebouwen opgeleverd in 2027 en de laatste in 2030.


Deze artikelen heeft u misschien gemist