Mink Out baalt van weigeren vergunning voor zomerterras langs het water

In café De Conckelaer van eigenaar Mink Out zijn vrijdagavond veel politici en buurtbewoners samengekomen om de vurige wens te bespreken van een terras bij het water. In de coronaperiode werd het zomerterras op de grens van Rijswijk en Voorburg naast de Geestbrug gedoogd vanwege gederfde inkomsten, maar in het nieuwe zomerseizoen is de uitbater het door het Hoogheemraadschap van Delfland niet gegund om ook langs het water zijn gasten te mogen ontvangen.

Veel politici van verschillende fracties en buurtbewoners waren vrijdagavond afgekomen op de uitnodiging om te praten over het verbod van het Hoogheemraadschap van Delfland om een terras te mogen exploiteren op het dak van het gebouw waar de opslag van de waterkering was. Er is door bewoners zelfs een petitie gestart, inmiddels door 2301 mensen ondertekend, om ervoor te zorgen dat het terras er toch zou mogen komen.

Mede op initiatief van Peter Duivesteijn, directeur van rondvaartonderneming De Ooievaart en Provinciale Statenleden Michel Rogier (CDA) en Lobke Zandstra (PvdA) is de samenkomst van geïnteresseerde bestuurders en buurtbewoners tot stand gekomen.

Na de coronaperiode is het gebouw waarop het zomerterras stond, teruggegeven aan de waterschappen en valt het nu onder het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij willen niet dat er een terras opgezet wordt. Er is door Mink Out een brief gestuurd naar de Provincie Zuid-Holland waarop in de ogen van de café-uitbater geen antwoord kwam dat met steekhoudende argumenten werd omkleed. Het dak zou niet geschikt zijn, het zou een precedent scheppen en de gemeente Leidschendam-Voorburg zou er ook geen voorstander van zijn.


Michel Rogier (rechts) en Marc Weterings

Rondje
Na een rondje langs de aanwezigen werd er gevraagd om te komen tot een verzoek aan de Provincie Zuid-Holland om de brief nog eens goed te behandelen. “Ik heb gemaild met de provincie, ” zegt Mink duidelijk geëmotioneerd. “maar het zou mooi zijn als ik gewoon met de mensen zelf om de tafel kan om het een en ander te bespreken en te laten zien.”

Vervolgens geven buurtbewoners uit de Rijswijkse wijk Leeuwendaal aan dat het leuk is voor gezinnen met kinderen, die niet zomaar een café binnengaan, om met mooi weer op een tertas langs het water te kunnen zitten. ”Mink heeft met zijn café een geweldige buurtfunctie en als we hem kunnen helpen om voort te bestaan door middel van een terras, dan helpen we daar graag aan mee.” Verschillende buurtbewoners hebben ook samen met Mink in een soort denktank gezeten om volgende stappen te bespreken.

“De provincie Zuid-Holland wil graag meer recreatie op de wateren”, zegt Peter Duijvestein van De Ooievaart. “Het is dan echt te gek om een goedlopend terras langs het water te verbieden.” Marc Weterings, de nummer drie op de kandidatenlijst van de BoerenBurgerBeweging bij de Waterschapsverkiezingen, en ook fractievoorzitter van de fractie RijswijksBelang, is duidelijk. “Wanneer er geen gevaar bestaat om het terras op te zetten en ook geen juridische obstakels, wil ik mij zeker hard gaan maken om het terras hier te laten komen. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen,”Bezwaar
“Wat je als eerste moet doen is bezwaar te maken tegen het besluit”, zegt Lobke Zandstra. “Dat is één. Het is natuurlijk niet de meeste geschikte tijd voor besluiten van het bestuur, nu met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen volgende week om iets voor elkaar te krijgen. Maar wanneer er bezwaar gemaakt wordt tegen het besluit en wij worden daar in meegenomen, kunnen we wellicht iets betekenen. Doen we het via alle officiële kanalen, dan is de zomer al voorbij.”

Ook Gregor Rensen, oud-wethouder van Leidschendam-Voorburg en tot voor kort burgemeester in Brielle, was aanwezig. Hij schetste de procedures die gevolgd kunnen worden, maar zag het meeste heil in een burgerinitiatief. “Als je een goed en positief plan opstelt, is er zeker een kans van slagen.”

Verder ligt er ook een taak voor de gemeente Leidschendam-Voorburg om zich met deze ‘zaak’ te gaan bemoeien, want binnenkort komt er in de gemeente een nieuw terrassenbeleid waarin deze ‘casus’ mooi meegenomen kan worden.

Deze artikelen heeft u misschien gemist