Deelname klimaatactie raadslid Schwencke loopt met sisser af

foto: GroenLinks Rijswijk

Voorafgaand aan het begin van de raadsvergadering van dinsdag kwam burgemeester Huri Sahin van Rijswijk, in haar functie als voorzitter van de raad, terug op het recente incident met het GroenLinks raadslid Sam Schwencke (23). De klimaatactiviste en klimaatadviseur bij de gemeente Den Haag, had zich eind februari werd tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion opgepakt nadat zij zich had vastgeketend aan het wegdek in Den Haag.

Mevrouw Sahin had de volgende mededeling over dit incident, dat veel opzien baarde. “In vervolg op de raadsvergadering van 21 februari is over de situatie van mevrouw Schwencke in het fractie overleg op 8 maart vertrouwelijk gesproken. Op verzoek van de fractie voorzitters heb ik vanuit mijn rol als voorzitter van de raad gekeken hoe de situatie zich verhoudt tot de gedragscode. Na een zorgvuldige juridische analyse en een goed reflectief gesprek met mevrouw Schwencke ben ik tot de conclusie gekomen dat de deelname aan de destructieve actie op 20 februari waarbij mogelijk sprake is geweest van overtreding van de wet, niet in lijn is geweest met artikel 1.2 van de gedragscode. Tegelijkertijd is door het besluit van mevrouw Schwencke om niet meer deel te nemen aan destructieve acties en haar reflectieve houding mij duidelijk geworden dat mevrouw Schwencke waarde hecht aan het aanzien van het raadlidmaatschap en op constructieve wijze wil samen werken met haar collega raadsleden. Wat mij betreft is deze kwestie dan ook hiermee goed en zorgvuldig beëindigd. Ik wil u allen uitnodigen om als raadslid, een zeer bevoorrechte positie, gebruik te mogen maken van uw gereedschapskist van wettelijke instrumenten en informele instrumenten. U heeft ongelooflijk veel mogelijkheden om onderwerpen te agenderen en uw punt te maken en het geluid van de samenleving hier te laten horen. Daarbij is een constructieve samenwerking ook onderling in het belang van onze inwoners, waarvan u volksvertegenwoordiger bent.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist