GEDUMPT! Politie zoekt getuigen (graag delen)

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar diegene die verantwoordelijk is voor het dumpen van een kooi met dode vogel op de Minister van den Tempellaan in Rijswijk.

Heeft u iets gezien of informatie? Bel 0900-8844 of 144 @meldpunt144 of Anoniem 0800-7000.
Dump nooit zomaar een (dood) huisdier op straat! Je huisdier dumpen valt namelijk onder dierenmishandeling. De wettekst van artikel 2.2 lid 8 van de Wet dieren (WD) luidt: Het is houders van dieren verboden aan deze dieren de nodige verzorging te onthouden’. Het dumpen van je huisdier betekent dat je er niet meer voor zorgt en je dus strafbaar bent.

Deze artikelen heeft u misschien gemist