Betrokken inwoner Andries Bartels: “Nut en noodzaak omlegging tramlijn 1 niet aangetoond” 

Binnenkort komt in respectievelijk Forum Stad als de gemeenteraad het raadsvoorstel “Herinrichting Geestbrugweg en Masterplan Beschikbaarheid CID-Binckhorst”  aan de orde. Rijswijker Ir. Andries Bartels (foto boven), in 1975 afgestudeerd aan de TH Delft (bouwkunde) is een groot voorstander van het openbaar vervoer, maar toch een tegenstander van de voorgenomen omlegging van tramlijn 1.

Als reden geeft hij aan dat de huidige gestrekte route van tramlijn 1 van het Tanthof in Delft via Rijswijk, ROC Mondriaan, station Den Haag Centraal en eindpunt Scheveningen, een behoorlijk hoge vervoerwaarde heeft. Wat betreft exploitatie is deze lange tramlijn één van ‘goudmijntjes’ van vervoermaatschappij HTM.

Onduidelijk
Bartels vindt echter dat deze vervoerwaarde voor een belangrijk deel verloren gaat, als de omweg via de Binckhorst wordt gemaakt. Ook is het Bartels nog volstrekt onduidelijk waar die tram na station Den Haag Centraal naar toe gaat of vandaan komt. “Voor een goede ov ontsluiting van de Binckhorst is omlegging van tramlijn 1 niet nodig. In het plan is een nieuwe ov verbinding per rail voorzien van station Voorburg naar het belangrijkste station in Den Haag, vice versa. Dat kan in die situatie een hoogwaardig openbaarvervoer verbinding (HOV) worden, met een hoge snelheid en flinke capaciteit. Deze nieuwe lijn kan het aanbod van reizigers uitstekend aan, zeker als er in hoge frequenties wordt gereden. De trambaan in Leidschendam-Voorburg kan niet in een vrije baan worden aangelegd. De omgelegde lijn 1 zou dus geen HOV-verbinding worden. En dat moeten we anno 2023 niet doen. Die tijd hebben we gehad. Daar komt nog bij dat de infrastructuur van de huidige route van tramlijn 1 de afgelopen jaren met flinke investeringen gereed is gemaakt voor de nieuwe tram, die de oude Gelede Tram Lang (GTL)-voertuigen gaat vervangen. We staan aan de vooravond van de invoering ervan”, aldus Bartels die de mening is toegedaan dat nut en noodzaak van de omlegging van tramlijn 1 niet zijn aangetoond, hetgeen volgens hem wel een voorwaarde van de raad was. Bartels; “De model- en bureaustudies laten overigens wel het behoorlijk verlies aan vervoerwaarde ten opzichte van de huidige situatie van lijn 1 zien. Voorts blijft de voor de hand liggende vraag, of er nu echt zóveel toekomstige bewoners van de Binckhorst met de (stop)tram naar Delft willen, onbeantwoord. Bovendien kun je je afvragen of dit nu de meest van de hand liggende route is om Den Haag met hoogwaardig en snel openbaar vervoer met Delft verbinden”. Volgens Bartels zou het traject van de omgelegde tramlijn 1 ook door een andere lijn uitgevoerd kunnen worden.

“Zo zou tramlijn 1  via Ypenburg het tracé van lijn 19 naar Delft kunnen volgen” geeft Bartels als voorbeeld aan.

Infrastructuur
Bartels weet dat een tram over de Geestbrugweg en Prinses Mariannelaan hoge investeringskosten met zich meebrengt. “Het spoor zal in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg uit elkaar moeten worden gelegd, de wissels en bovenleiding moeten worden aangepast, de haltes zullen moeten worden veranderd en mogelijk zal er ook een update van de beveiliging nodig zijn. Evenals bij de Haagweg is gebeurd, is het vrijwel zeker dat de (oude) liggers vervangen zullen moeten worden. Dat betekent eigenlijk een bijna nieuwe infrastructuur. En dan heb ik het nog niet over de Geestbrug, dat gaat allemaal flink in de papieren lopen. En wie gaat dat betalen en is dát nu een doelmatige investering” vraagt de betrokken Rijswijker zich bezorgd af.

Deze artikelen heeft u misschien gemist