Renovatie sportpark Elsenburg: niet één maar twee multifunctionele accommodaties

Foto's: Begeleiding en Advies Sportterreinen (B.A.S.)

Het Rijswijkse college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel naar de raad gestuurd om een krediet van 13 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (mfa) op het te renoveren sportpark Elsenburg.

Als alles volgens planning verloopt kan de multifunctionele accommodatie in augustus 2025 worden geopend. De wens om ook andere functies onder te brengen is gelegen in het feit dat dergelijke gebouwen niet alleen in de avond en weekeinde moeten worden benut, maar ook overdag en tevens dat er samenwerkingverbanden van de grond komen tussen de diverse gebruikers. Het nieuwe en hedendaags gebouw biedt plaats aan verschillende gebruikers en gaat 16 van 24 uur gebruikt worden. In de mfa komen een kinderdagopvang, een fysiotherapie en podotherapie, ook wordt rekening gehouden met een buitenschoolse opvang. In het plangebied loopt een hoogspanningsleiding waarop niet mag worden gebouwd. Bovendien loopt er een hoofdgasleiding onder de hockeyvelden en deze gasleiding heeft consequenties voor de positie van het huisvesten van een kinderdagverblijf. Beide leidingen zorgen ervoor dat er niet één grote mfa gerealiseerd zal worden, maar twee kleinere. Het kredietvoorstel van 13 miljoen euro zal komende dinsdag, 16 mei, in het Forum en daarna op 1 juni in de gemeenteraad worden besproken.

Bron:  Website Rijswijksche Hockey Club                                                                                   

Deze artikelen heeft u misschien gemist