Gemeente Rijswijk maakt afspraken over realiseren ambities Kesslerpark

De gemeente Rijswijk wil het Kesslerpark en stationsomgeving transformeren in een gemengde, groene en stedelijke omgeving met een goede naamsbekendheid. Het gebied moet op den duur een campus leefomgeving krijgen met bedrijven en (onderwijs)instellingen.

Leegstand

In het kader van de eerder gemaakte afspraken voor de laatste drie projecten in fase 1 van het Ontwikkelkader in het Kessler Park en stationsomgeving zijn momenteel vier eigenaren/ontwikkelaars actief.  Een ontwikkelkader is geen plan maar een document waarin uitgangspunten voor de toekomst van het gebied staan. Het Kesslerpark ligt in de Plaspoelpolder, een kantoren- en bedrijvenlocatie waar grote kantoren reeds lang leegstaan. Shell vertrok in 2018 uit deze locatie. Rijswijk wil al langer de enorme en langdurig leegstaande kantoren op dit bedrijventerrein aanpakken. Het is de bedoeling dat op deze werk- en kantoorfuncties met minstens 1000 kennisintensieve banen komen, naast circa 1300 appartementen in de vrije sector alsmede 800 studio’s voor studenten en jongeren.

Startups

Binnen het plangebied zijn in deze eerste fase vier eigenaren/ontwikkelaars actief waarmee afspraken gemaakt worden om de ambities uit het ontwikkelkader te realiseren. Zij hebben hun plannen in goed overleg met elkaar en met de gemeente uitgewerkt. De afspraken voor de laatste drie projecten in fase 1 van het Ontwikkelkader zijn nu vastgelegd in drie intentieovereenkomsten.

1. Met de eigenaar van het voormalige Avayagebouw boven het station is afgesproken dat hij een plan maakt om het pand tijdelijk te transformeren naar 80 woningen

2. De eigenaar van het leegstaande kantoorpand Visseringlaan 26 gaat het pand slopen en realiseert hier circa 470 kleine woningen voor onder andere studenten, starters en jonge professionals. Op het maaiveld komen voorzieningen en bedrijfsruimten voor startups. Het plan sluit aan bij het campus concept zoals vastgelegd in het Ontwikkelkader.

3. De eigenaar van het voormalige Shellcomplex sloopt langs de Volmerlaan de helft van de bestaande kantoorpanden. Hier komen appartementengebouwen voor terug met circa 1.330 kleine woningen voor onder andere studenten, starters en jonge professionals, maar ook voor senioren met een actieve leefstijl. Op basis van de intentieovereenkomst betaalt elke eigenaar een voorschot op de later door de gemeente in rekening te brengen kosten. Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk laat weten de gemeenteraad nog vóór het zomerreces te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de drie intentieovereenkomsten.

Deze artikelen heeft u misschien gemist