Wij. Rijswijk stelt vragen over kansen voor starters op Rijswijkse woningmarkt

Het stijgen van de huizenprijzen, het moeilijker verkrijgen van een hypotheek en het niet evenredig stijgen van salaris tegenover het steeds duurder wordende leven zijn enkele van de redenen die ertoe leiden dat starters moeilijk aan een woning komen.

Door een samenwerking van de gemeente met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunnen Rijswijkers geholpen worden met een aanvullende hypotheek die het verschil tussen een eerste hypotheek en de kosten van een huis overbrugt. In 250 gemeenten is het mogelijk om deze starterslening aan te vragen.

Wij. Rijswijk heeft daarom de volgende vragen richting het Rijswijks college:
● Bent u het met ons eens dat de positie van de starters op de woningmarkt de afgelopen jaren is verslechterd?
● Welke middelen en acties zet de gemeente Rijswijk in de positie van starters te verbeteren op de woningmarkt?
● Hoe staat u tegenover de starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)?
● Bent u het met ons eens dat de starterslening kan helpen om starters sneller aan een woning te helpen?
● Wat is de reden dat het in de gemeente Rijswijk niet mogelijk is om een starterslening aan te vragen via SVn?

met vriendelijke groet,

Danny van Dam
Fractievoorzitter Wij. Rijswijk

Foto: Tino van Dam

Deze artikelen heeft u misschien gemist