Het nieuwe Inter Amicos is voor iedereen

Bij Buurt- en speeltuinvereniging Inter Amicos aan de Handelskade gaat vanaf oktober veel veranderen. De kinderen krijgen een compleet nieuwe speeltuin. De verouderde speeltuin krijgt namelijk een metamorfose.

De kosten van het hele project liggen rond de € 230.000,- waarvan door fondsenwerving, sponsoring en toezeggingen van de gemeente inmiddels bijna € 200.000,- is gerealiseerd. We praten met Maurice van de Klundert, voorzitter van Inter Amicos. “We zijn blij met de rond dertig vrijwilligers, die hier rondlopen. Zij zijn de motor van de vereniging. Naast mij in ’t bestuur zitten een secretaris, penningmeester, en een coördinator van de toezichthouders. Een kantinebeheerder, een beheerder voor het onderhoud en een coördinator van activiteiten sluiten standaard aan bij de vergaderingen.

Gesprek
Dat de speeltuin nu wordt gerenoveerd is begonnen met een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Rijswijk in 2022. “Het grote speeltoestel op ons terrein was allang economisch afgeschreven, maar heeft inmiddels ook te veel de tand des tijds moeten doorstaan. De toezegging van de gemeente voor een financiële bijdrage heeft ervoor gezorgd dat wij aan de slag zijn gegaan met het realiseren van aanvullende financiering.”

Fondsenwerving
Na een informatieve avond van onder andere Fonds1818 in het Huis van de Stad is het balletje gaan rollen. “Het was tijdens die bijeenkomst dat we ons realiseerden wat de mogelijkheden waren. Ons werd duidelijk gemaakt wat er allemaal valt onder ‘eigen bijdrage’. Fondsen zijn zeer geïnteresseerd in initiatieven en projecten, zoals die van ons, maar vragen altijd: wat lever je zelf? Daar kunnen wij dankzij onze grote groep vrijwilligers op antwoorden met: heel veel arbeid!” Sinds de verschillende trainingen gevolgd zijn, ligt er een compleet projectplan met -begroting op tafel.

Vrijwilligers activeren
“Onlangs hebben we met de vrijwilligers een gezellige barbecue georganiseerd”, vervolgt Van de Klundert. “De voorbereidende werkzaamheden, de inventarisatie en het opstarten van de financiering was prima te doen met het selecte werkgroepje dat we hadden opgericht. Nu het er alle schijn van heeft dat de financiering rondkomt, werd het wel belangrijk om de vrijwilligers voor te bereiden en kennis te laten maken met de invulling van de plannen en de planning. We hebben toen de plannen aan iedereen gepresenteerd en gezegd dat het moment was aangebroken dat we hulp nodig hadden. Er kwam veel los die dag, want dat blijkt uit hoe sommige vrijwilligers de rest positief verrasten, ondanks dat sommigen elkaar al 20 jaar kennen.”

Financiering rondmaken
Van de Klundert: “Op dit moment lopen er verschillende lijntjes naar Rijswijkse ondernemers, andere afdelingen van de gemeente Rijswijk en ook de projectontwikkelaars van het Havenkwartier om de financiering helemaal rond te krijgen. We hebben er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken en we vanaf het nieuwe zomerseizoen in 2024 er helemaal klaar voor zijn om de toekomst in te stappen.”

Kijk ook op https://www.interamicos.nl/het-nieuwe-inter-amicos/het-plan/

Deze artikelen heeft u misschien gemist