Zeldzame vogel trekt veel bekijks aan de Schaapweg

foto: Ineke Dijkstra

Sinds zondag is het erg druk bij de Schaapweide aan de Schaapweg. Met lange fotolenzen in de aanslag staan verschillende vogelliefhebbers te wachten op een glimp van een zeldzame vogel.

De hop is hier neergestreken en loopt tussen de schapen en de molshopen rond. De hop is een uiterst schaarse broedvogel. Hij nestelt in holten van bomen, muren, steenhopen en houten bouwsels. Hoppen foerageren op grote insecten en hun larven in schrale vegetaties met veel open plekken en in licht bemeste graslanden.

Licht rozebruin verenkleed met zwart-wit gebandeerde vleugels. Grote kuif, als een prachtige tooi, die opgericht kan worden om allerlei emoties mee te communiceren. Heeft een vlinderachtige vlucht en foerageert op de grond. Zwarte, lange snavel die iets omlaag gebogen is.

Begin van de twintigste eeuw werd de hop als broedvogel in Nederland zeldzamer. Er was een opleving in de jaren veertig en vijftig, maar rond 1974 verdwenen. Recentelijk in 2012 een succesvol broedgeval in Noord-Limburg. Later werden nog enkele territoria vastgesteld in het oosten van het land. Aanwijzingen voor broedgevallen ontbreken. De hop staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als ‘Verdwenen in Nederland’.

AANTALLEN IN NEDERLAND
Aantal broedparen 5 (in 2022)
Geschat maximum aantal overwinteraars 1-2 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)
Bron: sovon.nl

De redactie houdt zich aanbevolen voor een foto van deze Rijswijkse hop.

Deze artikelen heeft u misschien gemist