Gemeenteraad Rijswijk vergaderde weer online

In verband met de verhuizing naar het Huis van de Stad is de raadszaal even niet beschikbaar. Dat betekende dat het Forum Samenleving van dinsdagavond online via Teams werd gedaan.

Ze vergaderden in Wijkcentrum Stervoorde (voorzitter Remco van Werkhoven), maar het grootste deel was gewoon thuis. “Fijn dat iedereen zo flexibel is. #vergaderenhoeftnietsaaitezijn ”, was het commentaar van D66 Rijswijk.

Deze artikelen heeft u misschien gemist