Mogelijke opvang asielzoekers en daklozen in Best Western Hotel wekt verbazing

Tijdens het Forum Samenleving, dat ditmaal online werd gehouden, hebben wethouders Van Malsen en Bentvelzen de gemeenteraad ingelicht over de mogelijke opvang van verschillende groepen in het Best Western hotel aan het Generaal Eisenhowerplein.

informatiebrief
Wethouder Gijs van Malsen informeerde de gemeenteraad dat er binnenkort een informatiebrief richting de raad gaat over de stand van zaken van de vluchtelingen in Rijswijk. Tevens zal hij hierin aangeven wat het vallen van het kabinet mogelijk kan inhouden voor de spreidingswet. Verheugd was hij wel dat het flexwooncomplex Hof van Elsenburgh, op het voormalige terrein van het AZC, grotendeels bewoond is.

COA
De wethouder had ook contact met het Best Western Hotel. De leiding van het hotel had aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) doorgegeven dat zij 75 kamers beschikbaar hebben, eventueel voor de opvang van asielzoekers. De wethouder heeft aan het Best Western doorgegeven dat indien er een verzoek van het COA komt, zij dit zullen gaan behandelen en de gemeenteraad zullen informeren.

Gemeente Den Haag
Wethouder Larissa Bentvelzen vertelde dat zij dinsdag ook contact had gehad met het Best Western Hotel. In september volgt er een gesprek tussen de leiding van het hotel en de Gemeente Den Haag. Er zou dan een langdurige samenwerking voor de opvang van dakloze vrouwen met hun kinderen worden besproken. Er zouden dan tien studio’s ter beschikking kunnen worden gesteld. Wethouder Bentvelzen was verrast dat zij hierin niet gekend was en probeerde een afspraak te maken met de gemeente Den Haag.  


Deze artikelen heeft u misschien gemist