Anton Doornhein op 17 in de Bonifatiuskerk

Op zondagmiddag 17 september om 15.00 uur bespeelt Anton Doornhein het majestueuze
hoofdorgel van de Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg 67 in Rijswijk . Op het hoofdorgel (Kam
en Van der Meulen uit 1841 met drie klavieren en pedaal en 40 registers) voert Anton Doornhein met
als thema ‘Muziek in beweging’ werken uit van Joh. S. Bach, Joseph Jongen, Louis Vierne en Marcel
Dupré.

Anton Doornhein (1960) toonde vroeg zijn interesse voor het orgel. Op negenjarige leeftijd kreeg hij
zijn eerste orgellessen. In 1978 ging naar het Rotterdams Conservatorium. Hier studeerde hij
hoofdvak orgel. De studie sloot hij af met de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus.
Anton volgde interpretatielessen bij Marie Louise Langlais-Jaquet aan het ‘Conservatoire
International de Musique’ te Parijs, die bekroond werden met een unanieme toekenning van
de Grand Prix. Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur ontving hij in 1997 de bronzen,
en in 2004 de zilveren medaille ‘Arts, Sciences et Lettres’. In 2001 won hij drie prijzen bij het César
Franck Orgelconcours in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem: de tweede prijs, de publieksprijs
en de Charles Tournemireprijs. Anton Doornhein is werkzaam als muzikaal balletbegeleider aan het
Rotterdams Conservatorium (Codarts). Daarnaast is hij als organist is hij verbonden aan de R.K.
Dominicuskerk (Het Steiger) in Rotterdam.

Muziek in de Bonifatius
Dit orgelconcert is onderdeel van de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ aan de Van
Vredenburchweg 69 in Rijswijk. Het begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na
afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist