Gemeente Rijswijk: Bewoners kunnen altijd een melding doen van grasaren

Naar aanleiding van vragen van Bianca Niesen van Rijswijks Belang over klachten van hondeneigenaren over grasaren heeft het college antwoord gegeven.

Maaiwerkzaamheden
“Het verwijderen van grasaren is onderdeel van maaiwerkzaamheden en onkruidbeheersing op
verharding. Dit voeren we uit tijdens het groeiseizoen (april tot oktober) in de hele stad. Deze
werkzaamheden zijn echter niet toereikend om alle grasaren weg te krijgen. Dit komt omdat
grasaren makkelijk uitzaaien. Daarom hebben hondeneigenaren altijd zelf de verplichting om hun
huisdier te controleren op eventuele grasaren. Hondenlosloopgebieden worden intensief gemaaid waardoor er minder grasaren staan. Deze worden niet extra gecontroleerd.”

Melding
“Bewoners kunnen altijd een melding doen van grasaren. Indien de overlast erg groot is kan de
gemeente actie ondernemen. Het is echter niet realistisch om alle grasaren weg te halen.
In 2023 zijn tot op heden géén schadeclaims ontvangen die te maken hebben met grasaren. Dat
geldt ook voor 2022.”

Deze artikelen heeft u misschien gemist