Kijkje bij werkzaamheden WaterlinQ

Foto: website gemeente Rijswijk

Op donderdag 21 september is er een mogelijkheid een kijkje te nemen bij de werkzaamheden van WaterlinQ aan de Prinses Beatrixlaan.

Tussen 11 en 14 uur bent u welkom op de kijklocatie in de middenberm van de Prinses Beatrixlaan naast de kruising met de Generaal Spoorlaan. Medewerkers van Warmtelinq beantwoorden vragen en geven een toelichting op de werkzaamheden. U hoeft geen afspraak te maken. Het advies is stevige schoenen aan te trekken.

Gasunie legt in Zuid-Holland een ondergrondse warmtetransportleiding aan. Deze warmtetransportleiding heet WarmtelinQ en loopt ook door Rijswijk. Via deze warmteleiding kan restwarmte uit de Rotterdamse haven worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. Dat hoeft dan niet meer met aardgas. Dat is een belangrijke stap in de energietransitie. Eind maart van dit jaar is aannemer A. Hak gestart met de aanleg van de warmtetransportleiding onder de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Voor circa 14 maanden is één rijbaan afgesloten om de werkzaamheden uit te voeren. Kijk hier voor meer informatie over dit project: https://www.rijswijk.nl/warmtelinq

Deze artikelen heeft u misschien gemist