Bouw The Orchard I en II officieel van start

Op vrijdag 15 september werd de start bouw van The Orchard I en II in Rijswijk feestelijk gevierd in aanwezigheid van alle partijen die ditxmogelijk hebben gemaakt. De gemeente Rijswijk, 3W real estate en AT Capital, aannemer ERA Contour (TBI-onderneming),xRabobank en de twee beleggers Greystar (The Orchard I) en MN Dutch Real Estate (The Orchard II) legden de samenwerking symbolisch vast door samen een levensgrote legpuzzel op de bouwlocatie te leggen.

De puzzel is een metafoor voor de betrokkenheid en de creatieve samenwerking tussen de partijen. Met visie, vakmanschap en verbondenheid is het gelukt om in deze bijzondere tijd een binnenstedelijk project met meer dan 510 woningen te realiseren. Een groot deel van de woningen is bestemd voor middenhuur. Het project draagt, naast verduurzaming en herinrichting van de openbare ruimte bij aan het reduceren van het woningtekort in de regio Haaglanden.

Voor woningzoekenden van Rijswijk, de ondernemers van de Bogaard en de bezoekers uit de regio is dit heel goed nieuws. Het gaat niet alleen om de start van deze woningen, maar vanaf nu bouwen we ook aan de nieuwe trots van Rijswijk”, aldus wethouder Van de Laar.

Woningimpuls
The Orchard is het eerste project in Rijswijk dat met de woningimpuls van het Rijk tot stand komt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 7,2 miljoen euro toegekend aan de ontwikkeling van Bogaard stadscentrum. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken een belangrijke rol gespeeld voor het project The Orchard. Samen met de gemeente Rijswijk heeft het ministerie dit project financieel gesteund om de bouw door te laten gaan en de economische herontwikkeling van het winkelcentrum te steunen. Netto ontvangt de gemeente bijna 2 miljoen euro voor ambtelijke kosten en investeringen in de openbare ruimte.

Eigentijds stadscentrum
Bogaard stadscentrum wordt ontwikkeld tot een veelzijdig en eigentijds stadscentrum. Onderdeel hiervan is de transformatie van het gebied van enkel winkelruimtes naar woonwerk-gebied. Met de bouw van The Orchard I & II worden niet alleen veel verschillende woningen gemaakt, maar er komen ook nieuwe winkels, horeca en terrassen. Met de bouw van The Orchard I & II wordt een toekomstbestendig retailprogramma, horecaconcept met terrassen aan een nieuw horecaplein én een sterk woonprogramma gerealiseerd.

“We vinden het fantastisch om op deze plek in Rijswijk een nieuw woon- en winkelgebied te realiseren waar bewoners van kunnen genieten. De uitdaging hier zit in het binnenstedelijk bouwen en de logistieke puzzel die daarbij komt kijken. Daar hebben we ervaring mee en gaan we graag mee aan de slag”, zegt Jeroen Heijdra, directievoorzitter ERA Contour.


Foto: InRijswijk

Over Sterpassage Rijswijk
The Orchard ligt midden in het nieuwe Bogaard stadscentrum van Rijswijk. De voormalige Sterpassage is reeds gesloopt en de grond is bouwrijp gemaakt. Sterpassage Rijswijk is een samenwerking tussen 3W real estate en AT Capital voor het project The Orchard. 3W is een creatieve ontwikkelaar die aangename plekken realiseert waar mensen graag wonen, werken, verblijven en elkaar ontmoeten. Met hun projecten willen zij een bijdrage leveren aan het creëren van duurzame gebieden die antwoord geven op maatschappelijke opgaven.

AT Capital is een Singaporese family office met een Nederlandse investeringsportefeuille van binnenstedelijke ontwikkelingen, supermarkten en kantoorpanden. In alle wereldwijde vastgoed projecten wordt gestreefd naar een duurzame verbetering van woon- en werkomgeving met een lange termijn samenwerkingsvisie.

Jaco Meuwissen, directeur 3W real estate: “We hebben de afgelopen periode zeer voortvarend een plan ontwikkeld dat de omslag betekent voor de Bogaard van winkelcentrum naar centrumgebied. Door gebeurtenissen op het wereldtoneel zijn veel parameters verschoven en werd er zwaar aan de stoelpoten van de haalbaarheid van de plannen gezaagd. De kwaliteit van het plan, veel creativiteit, de betrokken houding van alle partijen en als laatste de erkenning van het belang van het project door ministerie en gemeente hebben er toe geleid, dat we samen de start van de bouw van dit project kunnen vieren. Dit is een mijlpaal waar we met recht trots op mogen zijn”.

Tekst: persbericht Gemeente Rijswijk
Foto: Erwin Dijkgraaf

Deze artikelen heeft u misschien gemist