Beschouwing op de begroting van Danny van Dam van Wij. Rijswijk

“Sorry Rijswijk maar… het geld is op”. Op het moment dat dit college aantrad stond de algemene reserve, de spaarpot van Rijswijk, op 32 miljoen. De begroting kondigt aan dat we aan het eind van 2023 hiervan nog maar 6 miljoen over hebben. Dit college heeft in twee jaar 26 miljoen euro uit de spaarpot laten verdampen. Wij. Rijswijk kan 1 ding concluderen: de bodem van onze spaarpot is in zicht. U bent nu aan het potverteren en de rekening is voor het volgende college.

Blijkbaar begroten we in Rijswijk met een roze bril. Rijswijk heeft nu al twee jaar grote tekorten gehad. Eerst een tekort van 11 miljoen en afgelopen jaar een tekort van 14 miljoen. Dit terwijl we beide jaren dachten miljoenen over te houden. Je zou zeggen dat een ezel geen twee keer aan dezelfde steen stoot, laat staan drie keer. Maar dat gaat wel gebeuren omdat dit college nog steeds geen maatregelen neemt, en de volgende tekorten alweer voor de deur staan.

We hebben een half jaar geleden een voorstel om in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om geld te besparen. Maar daar wilde deze coalitie niks van weten. U zou zelf komen met maatregelen maar die zijn in deze begroting nergens terug te vinden. In plaats daarvan valt er te lezen: “Indien nodig komt het college in de kadernota 2024 met voorstellen en maatregelen om de financiële gezondheid op orde te houden”. Het college komt ‘indien nodig’ met maatregelen? Wanneer is volgens u het moment om in te grijpen? Wilt u wachten tot we in de rode cijfers staan?

Wat zien we dan wel? We zien dat de Rijswijker fors meer mag gaan betalen. De afvalstoffenheffing stijgt voor huishoudens met meer dan drie personen met 22%. Erg vreemd want vorig jaar daalde deze belasting nog met 6% omdat u de doelstelling heeft opgeschreven in het coalitieprogramma om niet meer te horen bij één van de duurste gemeenten van Nederland als het gaat om afvalstoffenheffing. De parkeervergunningen worden met de helft duurder. Gemiddeld gaan Rijswijkers 16% meer betalen aan gemeentelijke belastingen. En dat terwijl de VVD altijd zegt dat de inwoner niet de dupe mag zijn van falend financieel beleid en belastingverhoging nooit de oplossing mag zijn.

En die lastenverzwaring zouden we snappen op het moment dat het echt niet anders kan. Als we alle mogelijkheden hebben bekeken en het blijkt dat we niet verder kunnen snijden in onze eigen dienstverleningen zonder dat de inwoners daar last van gaan krijgen dan kan je de inwoners gaan belasten met hogere lasten. Maar dat is hier nog totaal niet het geval, sterker nog, de Rijswijker ziet het ene woningbouwproject na het andere woningbouwproject de lucht in vliegen. We schenken 1,7 miljoen aan een projectontwikkelaar in de bogaard die zijn project binnen een aantal maanden weer verkoopt. Die zien voorstellen zonder dekking naar de raad komen. Dit alles klinkt niet alsof we zelf ons uiterste best doen om geld te besparen. Het klinkt eerder alsof we de touwtjes van onze eigen financiën niet meer in handen hebben. Zolang we zelf ons huishoudboekje niet op orde hebben, kunnen we niet gaan vragen aan de Rijswijker om meer te betalen.

Wij. Rijswijk concludeert dat dit college de controle op onze financiën kwijt is. Daarom stellen we samen met Rijswijks belang voor om zowel de parkeervergunning als de afvalstoffenheffing niet te verhogen. De inflatiecorrectie snappen we maar de overige stijgingen vinden geen doorgang wat ons betreft. Vervolgens doen we samen met het CDA de oproep aan het college om nog voor het einde van het jaar te komen met een eenduidig maatregelenpakket waarin we kijken welke programma’s en persoonlijke projecten we kunnen stoppen zodat we onze reserves weer kunnen opbouwen.

Als we in de lijn van dit college doorgaan dan wordt het steeds duurder om in Rijswijk te wonen maar we krijgen er steeds minder voor terug. We zien namelijk dat er hard wordt gewerkt om zoveel mogelijk woningbouwprojecten te ontwikkelen maar de projecten die Rijswijk mooier zouden maken die blijven achterwegen. Waar is het plan om Rijswijk bereikbaarder te maken? Waar is het plan om de landgoederenzone te verbinden met andere groengebieden? Dit zijn voorstellen die het college heeft aangekondigd maar blijkbaar geen prioriteit hebben. Hoe staat het met de uitwerking van de motie van PvdA en Wij. voor een ontmoetingsplek voor jongeren in Rijswijk Buiten?

We hoeven echt niet het beste jongetje van de klas te zijn door het woningtekort op te lossen in Rijswijk. Ons motto is bekend: we bouwen niet alleen huizen, maar een stad. En juist die leefbare stad staat onder druk door de keuzes die we maken. Want als we geen geld meer hebben om te investeren in onze sportverenigingen, openbaar groen en bereikbaarheid, dan verliest Rijswijk het gene wat het leuk maakt om in onze stad te wonen. We stemden tegen het bestemmingsplan van Ter Werve oost en tegen de plannen in Pasgeld West en niet zonder reden. Het ontbrak aan een plan om van deze plekken een geheel te maken waarbij naast huizen ook goede infrastructuur aangelegd wordt en als we dan vragen waarom deze plannen niet toegevoegd zijn dan is het antwoord: geen geld.

Neem nu het recente voorbeeld uit het bestemmingsplan van Pasgeld West. We gaan 1000 woningen bouwen en in de presentatie van die plannen speelt groen een hele belangrijke rol. Maar we vergeten het budget daarvoor in de plannen op te nemen. Nadat we een motie hebben ingediend met onder andere D66 weten we dat het ons 1,45 miljoen gaat kosten. Maar die 1,45 miljoen had natuurlijk gewoon in de oorspronkelijke plannen van dit gebied moeten zitten. Hieruit blijkt dat leefbaarheid geen prioriteit heeft binnen dit college.

Dit geldt niet alleen voor het groen. Dat geld ook voor faciliteiten zoals ruimtes voor sport, supermarkten, huisartsen, scholen en ontmoetingsplekken die continu het onderspit delven voor het bouwen van woningen. Onze faciliteiten groeien niet met hetzelfde tempo als onze stad en daarom dienen we samen met Rijswijks belang de motie … in.

Voorzitter, dit is al de derde keer dat het compleet mis is met de financiën onder het bewind van dit college. Het is tijd dat we onze financiën op orde krijgen zodat we kunnen investeren in een leefbare stad waarin we voorrang geven aan bereikbaarheid, recreëren, ontmoeten en groen want Samen maken Wij. Rijswijk”, aldus Danny van Dam.

Deze artikelen heeft u misschien gemist