Caeciliaconcert in Bonifatiuskerk

Op zondag 26 november om 15.00 uur kunt u weer genieten van een prachtig concert in de
Bonifatiuskerk. In de serie ‘Muziek in de Bonifatiuskerk’ verzorgt het gemengd koor Gloria Deo en de
Schola Cantorum van de Bonifatiuskerk onder leiding van Gerard Legierse (foto) het jaarlijkse
Caeciliaconcert.

Caecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Rooms katholieke Kerk. Volgens de legende
kwam ze uit een Romeins voornaam geslacht Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met
iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de
marteldood omstreeks 230. De feestdag van de heilige Caecilia is op 22 november. Als patrones van
muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar vernoemd.
Het gevarieerde programma van dit Caeciliaconcert is een presentatie van de laatst ingestudeerde
werken van de koren Schola Cantorum en Gloria Deo.

Centraal staan de Maria hymnen Magnificat en Regina Caeli. Het concert begint met een zeer kort orgelwerk van de Franse barokcomponist Jean François Dandrieu met deze Maria hymne.
Vervolgens klinken de gregoriaanse versies van deze 2 hymnen gevolgd door delen uit een mis in laat romantische stijl van de componist Jan Nieland, organist van het concertgebouw te Amsterdam van 1923 tot 1933. Van hem klinkt vervolgens het motet Regina caeli en daarna de toccata, gespeeld op het hoofdorgel.

Het gemengd koor Gloria Deo zet het programma voort met het Magnificat van Hendrik Andriessen, Nederlands componist uit Haarlem, directeur van de kerkmuziekschool te Utrecht. Verder klinken er onderdelen van missen van de Oostenrijkse componist Johann Joseph Fux en de grote mis voor
(oorspronkelijk) 2 orgels en 2 koren van Charles Marie Widor, organist/componist van de Saint
Sulpice te Parijs, hier in een bewerking voor 1 orgel. Het motet Exultate Justi van Ludovico Grossi da
Viadana, Italiaans componist, is een a capella werk dat begint en sluit met een 4 stemmig harmonisch
thema met als middendeel polyfone motieven met mooie imitaties en sterke ritmes.

Het concert eindigt met een kerstwerk Hodie Christus Natus est van de Franse barokcomponist Lois Nicolas Clerembault. Dit concert is onderdeel van de concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’ aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk. Het concert begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen.

Meer informatie op de vernieuwde website www.muziekindebonifatius.nl
.


Deze artikelen heeft u misschien gemist