Openbare vergadering bewonersorganisatie De Strijp op 13 december in Stervoorde

Luchtfoto De Strijp (afb. website bewonersorganisatie De Strijp)

Op woensdag 13 december vergadert bewonersorganisatie De Strijp om 20.00 uur in de groene zaal van wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan 1.

Als u deze openbare vergadering wilt bijwonen, dan verzoekt het bestuur u zich tevoren aan te melden via bewonersorganisatie@destrijp.net. Dit mailadres is ook voor het doorgeven van punten die u wilt inbrengen tijdens de vergadering.

Bewonersorganisatie De Strijp

Bewonersorganisatie De Strijp is een onderdeel van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde en heeft als doel op te komen voor de belangen van de bewoners van De Strijp. De bewonersorganisatie vergadert maandelijks (behoudens de maanden juli en augustus). Aan deze vergaderingen nemen de wijkagent en vertegenwoordigers van de gemeente deel.

Als u meer wilt weten over bewonersorganisatie De Strijp, klik dan hier.

De Strijp

De wijk De Strijp is gebouwd in het begin van de jaren negentig. De Strijp wordt begrensd door de Sir Winston Churchillaan, de Schaapweg, de Sammersweg en de Strijpwetering.

De Strijp ontleent haar naam aan de waterloop De Strijp, die al eeuwen de grens tussen Rijswijk en Wateringen bepaalt. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het gebied als tuinbouwgebied geëxploiteerd. In 1959 werd in de noordelijke helft van De Strijp het sportpark Prinses Irene geopend en in respectievelijk 1985 en 2002 werden hieraan sporthal De Schilp en het naastgelegen zwembad toegevoegd.

Deze artikelen heeft u misschien gemist