Grondrechten en geweld

En weer was het raak….Een bijeenkomst van een Eritrese groepering wordt ernstig verstoord door een andere Eritrese groepering. En als de politie ingrijpt keert men zich en masse tegen politie en ME. Dit keer in het zalencomplex Opera in Den Haag. Het werd een ongekend slagveld met veel schade en gewonden.

En dan lees ik in het AD dat Burgemeester van Zanen verrast werd door de gewelddadigheid bij de rellen in Den Haag. Op zo’n moment val ik van verbazing van mijn stoel. Zeker als ik lees dat de burgemeester ook nog verrast was over de mate van gewelddadigheid. Hij maakt zich zorgen om zijn informatiepositie. En terecht zou ik zeggen! Heeft hij dan geen kennis genomen van de gebeurtenissen in het verleden in buurgemeente Rijswijk? Daar zijn al zeker twee keer dergelijke bijeenkomsten in EventPlaza uit de hand gelopen met veel gedoe en gewonden. Vorig jaar heeft burgemeester Huri Sahin een bijeenkomst van deze groepering-wederom in Event Plaza- verboden uit angst voor een herhaling van het geweld in de jaren hiervoor. De collega van de Rijswijkse burgemeester in Den Haag had dus beter moeten weten.

Hoe werkt dat dan eigenlijk daar in het veiligheidsberaad van de regioburgemeesters? Wordt daar over dit soort zaken niet even overlegd? Maar ook een eenvoudig telefoontje naar Rijswijk zou genoeg zijn geweest om dit onheil te voorkomen. Ik neem aan dat als de burgemeester het wellicht even vergeten is, dat dan zijn ambtenaren en de politiemensen hem wijzen op de gebeurtenissen in Rijswijk. Ik ben groot voorstander van gemeentelijke autonomie, maar op bepaalde zaken is regionale samenwerking noodzakelijk. Die is soms weleens omstreden gelet op de democratische controle en de positie van de gemeenteraden, maar in het geval van de openbare orde en veiligheid staat die regionale samenwerking niet ter discussie.

Er zijn veel lessen te trekken uit de gebeurtenissen in Den Haag en daar hoeft niet lang over gediscussieerd te worden. Er is wel 1 punt dat meer aandacht zal vragen en dat is het recht op vereniging en vergadering. Dat is een grondrecht in Nederland. Maar daarbij ontkom je niet aan de vraag of de organiserende groepering van deze bijeenkomsten die iedere keer ontaarden in gedoe, geweld, schade en gewonden dat grondrecht zo langzamerhand niet verloren heeft.

Coen Sleddering

Deze artikelen heeft u misschien gemist