Rijswijkers kregen ruim miljoen euro aan opleidingssubsidie

Werkenden en werkzoekenden in Rijswijk hebben in de afgelopen twee jaar 1264 keer een STAP-subsidie ontvangen. Met dat geld konden ze een opleiding, training of cursus volgen.

1,1 miljoen

Het UWV heeft in totaal 1,1 miljoen euro aan STAP-subsidies uitgekeerd in Rijswijk met een gemiddeld subsidiebedrag van negenhonderd euro per keer. Dit betekent dat Rijswijk de hoogste concentratie STAP-subsidies per duizend leden van de beroepsbevolking heeft ontvangen in vergelijking met heel Zuid-Holland.

Rijswijk kreeg 41,6 subsidies per duizend werkenden en werkzoekenden tegen gemiddeld 34,8 subsidies in Zuid-Holland.

Oneerlijke verdeling budget

De verdeling van de STAP-subsidies over Nederland blijkt ongelijk te zijn geweest. De provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland ontvingen meer dan de helft van de subsidiepot ondanks dat zij niet de helft van de beroepsbevolking vertegenwoordigen. Dit heeft geleid tot kritiek, vooral vanuit gebieden waar de werkgelegenheid onder druk staat en de regeling minder werd gebruikt.

Geen opvolger

Hoewel de STAP-regeling inmiddels is afgeschaft, is er nog geen opvolger. Er zijn wel ideeën over hoe een nieuwe regeling eruit zou moeten zien, zoals het verstrekken van ‘vouchers’ of ‘leerrechten’ aan iedereen op de arbeidsmarkt voor bijscholing.

Vakbond CNV pleit voor een systeem waarbij alleen geld beschikbaar komt voor bijscholing in krapteberoepen, zoals techniek, bouw en zorg. Ook wil de vakbond een hoger bedrag per persoon dan de eerdere STAP-subsidie van duizend euro. Dit bedrag is niet voldoende gebleken om iemand om te scholen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist