Column: Een gewaarschuwd mens telt voor twee

“Gemeenten maken zich grote zorgen over hun financiële situatie. Het angstscenario waar in november al voor werd gewaarschuwd, wordt nu ook bevestigd in de voorjaarsnota’s: ruim 200 gemeenten kampen vanaf 2026 met grote financiële tekorten”. (Bron NOS)

Zoals eerder gemeld wil de gemeente een exploitant zijn eigendommen ontnemen “omdat men deze te lastig vindt”. Wat het college zich daarbij kennelijk niet realiseert is, dat dit wel eens een heel dure grap kan worden. Al is dit een grap noemen voor betrokken ondernemer helemaal geen grap. De goede man zit niet ook helemaal niet op dat geld te wachten. Wat hij wel wil, is dat hij serieus wordt genomen en niet wil worden weggezet als lastig. Dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om datgene te doen wat partijen elkaar eerder beloofden. En dat is om sport mogelijk te maken en diverse sociale gebeurtenissen te organiseren en te faciliteren op het sportpark en in een “Clubhuis van de Toekomst” tot in lengte van jaren.

De gemeente, als eigenaar van de grond, mag wettelijk natuurlijk een aangegane overeenkomst altijd beëindigen. Maar dan zal er wel een fatsoenlijke onderbouwing van de noodzaak daartoe voor moeten zijn. Niet op basis van eenzijdig verkregen informatie of op basis van onjuiste informatie of, erger nog, op basis van roddel en achterklap. En dat is nu precies wat hier aan de orde is.

Zoals gezegd mag de gemeente natuurlijk van een eerder gemaakte overeenkomst af. Daar moeten dan wel zwaarwegende redenen voor bestaan en er zal sprake moeten zijn van een redelijke schadevergoeding. Ook dit is wettelijk zo bepaald. En omdat ik het vermoeden heb dat een taxatie van de eigendommen van de huidige eigenaar eerder in de miljoenen dan in de tonnen zal lopen, doe ik de gemeente een laatste suggestie.

Stap niet in een rechtszaak aanstaande dinsdag! Houd de eer aan u zelf! Bespaar u nutteloze uitgaven aan iets dat een stichting – net zoals dat ook op andere sportlocaties in Rijswijk kan – prima kan uitvoeren zonder dat de gemeente dat extra exploitatiekosten oplevert. Laat staan een enorme schadevergoeding moet kosten. Kosten die u zich niet kunt permitteren en die u vervolgens bij de burgers van Rijswijk neer legt. Waarvan acte!

Dick Jense sr.

Deze artikelen heeft u misschien gemist