Het groene waterlab bij tuincentrum ’t Haantje

Woensdag 12 juni is het groene waterlab op de buitenafdeling van tuincentrum ’t Haantje (Laan van ’t Haantje 22).

Kinderen (9+ jaar) kunnen vanaf 13.00 uur verschillende proefjes uitvoeren in het waterlab van Wavemakers United. Ze kunnen spelenderwijs zien welke gevolgen wateroverlast en waterdroogte kunnen hebben en wat ze zelf kunnen doen om hier verstandig mee om te gaan.

Je kunt woensdagmiddag vrij binnenlopen, deelname is gratis.

Deze artikelen heeft u misschien gemist