Start haalbaarheidsonderzoek nieuw concept gestapelde bedrijfsruimtes in Plaspoelpolder

Woensdag ondertekenden wethouder Werner van Damme namens het IPP Haaglanden en Wouter de Wolff namens De Raad Bouwontwikkeling een belangrijke intentieovereenkomst voor de sloop-nieuwbouw van twee verouderde bedrijfspanden, in de Plaspoelpolder, Rijswijk. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) maakt de ontwikkeling mede mogelijk.

Dit project is een belangrijke stap richting het herstructureren en toekomstbestendig maken van het
bedrijventerrein Middengebied. Ook draagt het bij aan het verbeteren van het ondernemers- en
vestigingsklimaat in de regio.

Wethouder Economie Werner van Damme (Rijswijk) benadrukt het belang van deze ontwikkeling en
samenwerking: “Met deze herontwikkeling zetten we in op het beter benutten van de economische
ruimte in de Plaspoelpolder, het verbeteren van het vestigingsklimaat en meer werkgelegenheid. Dit
project sluit perfect aan bij onze ambitie om de bedrijventerreinen in de regio schoon, veilig,
duurzaam en toekomstbestendig te maken.”

Haalbaarheidsonderzoek
De intentieovereenkomst is de start van een haalbaarheidsonderzoek naar de sloop-nieuwbouw van
twee verouderde bedrijfspanden. Het doel is dat er een modern concept met gestapelde bedrijfsruimten wordt gerealiseerd. Er komt een maximaal aantal lagen en een verdiepingshoogte van 6,5 meter en label A++.

Het project draagt bij aan:
+ Beter benutten van de economische ruimte in de Plaspoelpolder
+ Verbeteren van het vestigingsklimaat in de regio
+ Creëren van nieuwe werkgelegenheid
+ Positieve bijdrage aan het verminderen van ondermijnende activiteiten op het bedrijventerrein
+ Vliegwielfunctie voor verdere investeringen in de omgeving

Het IPP Haaglanden en De Raad Bouwontwikkeling krijgen financiële ondersteuning van de MRDH
voor 50% van het haalbaarheidsonderzoek en de projectontwikkeling.

Verticaal stapelen
Wouter de Wolff, directeur De Raad Bouwontwikkeling zegt: “In dit nieuwe innovatieve concept
onderzoeken we de mogelijkheden om meerdere bedrijfsruimtes verticaal te stapelen waarmee we
optimaal gebruik maken van de beperkte (openbare) ruimte. De term “duurzaamheid” zit meestal op
het thema energiebesparing maar wat ons betreft is efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte het
toppunt van “duurzaamheid”.

Het project sluit aan bij de strategie van de MRDH om de economische structuur en werklocaties in
de metropoolregio te versterken. Bovendien ondersteunt het de doelen van het Rijk om de
verduurzaming en optimalisatie van de beschikbare ruimte voor economische activiteiten te
versnellen.

Revitalisering Middengebied​
IPP Haaglanden is in 2021 een intentieovereenkomst aangegaan met de Belangen Bedrijven Rijswijk
en de gemeente Rijswijk voor een integrale aanpak van de revitalisering van het Middengebied van
de Plaspoelpolder. Dit project is een uitstekend voorbeeld van hoe de betrokken partijen hier de
komende jaren invulling aan willen geven.

Deze artikelen heeft u misschien gemist