Prinses Beatrixlaan weer open voor doorgaand verkeer in alle richtingen

Vanaf vandaag is de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk – waaronder de WarmtelinQ-leiding gelegd is – weer open voor doorgaand verkeer in alle richtingen.

Verkeersader

Afgelopen weken vonden de laatste werkzaamheden plaats. De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verkeersader tussen Delft en Den Haag. Hierdoor hebben de aanlegwerkzaamheden grote impact gehad op omwonenden, ondernemers en weggebruikers. Het afsluiten en wisselen van rijbanen zorgde voor extra verkeersdrukte en omleidingen.

Laatste werkzaamheden t/m najaar 2024

Om bepaald restwerk mogelijk te maken is er de komende twee weken (van 20 juni tot 5 juli) een wegversmalling ingesteld richting de Guntersteinweg. Ook het fietspad richting de Guntersteinweg blijft nog een aantal weken afgesloten, fietsers worden omgeleid.

Tussen de Laan van Sion en wethouder Brederodelaan vinden tot eind van het jaar nog herstelwerkzaamheden plaats, ook hier worden fietsers omgeleid. Daarnaast worden er ter hoogte van de A4 nog leidingen aan elkaar verbonden. 

Nieuw groen

Om werkruimte te creëren bij de open ontgravingen en de boorkuipen is er tijdens de werkzaamheden groen verwijderd. Hiervoor komen 115 bomen langs het tracé terug. Dat is meer dan er is weggehaald. Groen wordt in het plantseizoen – november tot februari – aangeplant. 

Meer informatie over het nieuwe groen in Rijswijk vindt u op de website van WarmtelinQ.

Achtergrond

In het najaar van 2022 is WarmtelinQ gestart met de aanleg van de warmtetransportleiding door Rijswijk. In ruim een jaar tijd is er veel werk verzet in het kader van de energietransitie. 

Aanlegwerkzaamheden in Rijswijk-Buiten zijn eerder dit jaar al afgerond. In Rijswijk zijn er – over een lengte van 3,6 kilometer – leidingen via boringen en open ontgravingen onder de grond gebracht. Omdat WarmtelinQ bestaat uit een aanvoer- en retourleiding, ligt er in Rijswijk in totaal 7,2 kilometer warmtetransportleiding onder de grond. Bekijk hier de spectaculaire beelden van boringen in Rijswijk in de zomer van 2023.

Bron: gemeente Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist