Schriftelijke vragen VVD over overkapte padelbanen op Tennispark Welgelegen

De fractie van de Rijswijkse VVD heeft recentelijk gehoord dat Tennispark Welgelegen problemen heeft met hun padelbanen. De Omgevingsdienst Haaglanden handhaaft streng op de regels rondom licht en geluid. De Omgevingsdienst heeft Welgelegen in 2022 laten weten dat de padelbanen net te veel geluid produceren, waardoor boetes kunnen volgen en aanpassingen moeten worden gedaan zoals het eerder op de avond sluiten van de padelbanen.

Een van de mogelijkheden om dit op te lossen is het overkappen van de padelbanen, zodat deze minder geluid produceren. De aanvraag voor de nodige vergunningen hiervoor bij de gemeente gaat kennelijk lastig, waardoor Welgelegen nog maar kort de tijd heeft voor het doen van aanpassingen. De gemeente zou het overkappen van de padelbanen hebben afgewezen.

Sportverenigingen zijn belangrijk voor Rijswijk en de Rijswijkers. Gezonde sportverenigingen waar Rijswijkers terecht kunnen om te sporten en elkaar te ontmoeten houden de stad gezond en levendig. Daarom zijn wij benieuwd naar de achtergrond van dit verhaal.

Naar aanleiding hiervan heeft de Rijswijkse VVD de volgende schriftelijke vragen:

 1. Herkent het college het hierboven geschetste verhaal en is het college het
  met ons eens dat gezonde en vitale sportverenigingen van belang zijn voor
  Rijswijk?
 2. Kan het college aangeven wat de achtergrond is van dit verhaal? Kan het
  college daarbij tevens aangeven of de gemeente en/of de Omgevingsdienst
  Haaglanden klachten van omwonenden of anderen heeft ontvangen over
  geluids- en lichtoverlast vanuit Welgelegen/de padelbanen?
 3. Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is rondom dit
  verhaal?
 4. Kan het college aangeven of het klopt dat een vergunningsaanvraag voor
  overkapte padelbanen zou zijn geweigerd? Indien dit het geval is, kan het
  college aangeven waarom deze is geweigerd?
 5. Klopt het dat een nieuwe vergunningsaanvraag is gedaan voor
  geluidswanden? Kan het college aangeven wat hiervan de stand van zaken is?

  Namens de Rijswijkse VVD,
  Jordy Loof

Deze artikelen heeft u misschien gemist