“Terugkeer Sinterklaasintocht voor alle Rijswijkers”

De ChristenUnie heeft het initiatief genomen om de Sinterklaasintocht weer vanuit de gemeente Rijswijk te organiseren. Daartoe heeft CU-raadslid Maaike Harmsen een voorstel gedaan richting de gemeenteraad dat ook is ondertekend door de VVD Rijswijk, D66 Rijswijk, Partij Gelijkheid en Rechtvaardigheid, Groenlinks Rijswijk en de PvdA Rijswijk. Dat is goed voor 16 zetels, de meerderheid in de Rijswijkse gemeenteraad.

De motie luidt:
Er is momenteel geen algemene feestelijke sinterklaasintocht meer georganiseerd wordt in de gemeente Rijswijk, waarin de burgemeester een rol heeft in het ontvangen van Sinterklaas en zijn pieten. Het sinterklaasjournaal van de NTR moet een leidende rol heeft in het uiterlijk van de pieten bij de meeste lokale sinterklaasintochten in Nederland.
De fracties verzoeken het college:
1. Om dit jaar weer een Sinterklaasintocht te (laten) organiseren in nauwe samenwerking met de winkeliersverenigingen inclusief een officiële ontvangst door de burgemeester.
2. De NTR Sinterklaasjournaal pieten formule over te nemen bij de invulling van de officiële Sinterklaasintocht in Rijswijk.
3. De intocht op termijn weer te borgen in een maatschappelijk initiatief zodat de gemeente weer op afstand komt.

De motie is ondertekend door Maaike Harmsen, ChristenUnie Rijswijk., Coen Sleddering, VVD Rijswijk, Wemke van der Weij, D66 Rijswijk, Mohamed Almouiji, Partij Gelijkheid en Rechtvaardigheid, Selma van Maarseveen, Groenlinks Rijswijk en Wil van Nunen, PvdA Rijswijk

Deze artikelen heeft u misschien gemist