Gemeenteraad Rijswijk stemt in met ontsluiting Hofstede


De gemeenteraad van Rijswijk is akkoord gegaan met het voorstel om het ontsluitingsverkeer van de geplande villawijk op de plek van voormalig bowlingcentrum Hofstede over de Van Vredenburchweg te laten rijden. Behalve dat het voorstel op geen tot weinig begrip kon rekenen van de omwonenden, probeerde ook enkele politieke partijen de overige raadsleden en college van B&W van gedachten te laten veranderen, tevergeefs.

Eén van de tegenstanders van het voorstel is Danny van Dam, fractievoorzitter van Wij Rijswijk. “Ik durf te beweren dat de landgoederenzone één van de mooiste stukjes Rijswijk is die we hebben. En vlak naast en volgens anderen bijna in de landgoederenzone, bouwen wij een nieuwe woonwijk Hofstede op de plek waar vroeger een bowlingbaan en tennisvelden stonden. De manier waarop het raadsbesluit voorstelt om de Van Vredenburchweg te gebruiken als ontsluiting van Hofstede vind ik vreemd. Het is in mijn ogen en in die van de bewoners van de Van Vredenburchweg en met ons vele andere Rijswijkers, een raar besluit. Het is namelijk niet verkeersveiliger en in vergelijking met de overige opties biedt het niet het beste perspectief voor de toekomst van de Van Vredenburchweg. Laat ik beginnen met de verkeersveiligheid. De variant waarvoor het college kiest telt 800 verkeersbewegingen, terwijl andere opties tot ruim drie keer minder bewegingen tellen. Hoe dan kan dat?, vraag ik mij af. Dat komt omdat de voorkeursvariant van het college de enige optie is die gebruikt maakt van tweerichtingsverkeer op de Van Vredenburchweg. En het is niet alsof we geen betere en veiligere alternatief hebben. Als we perse vast willen houden aan een ingang van de nieuwe wijk over de Van Vredenburchweg, zouden we optie F kunnen gebruiken, een optie die uitgaat van eenrichtingsverkeer en die een lus maakt die uitkomt op de Huis te Landelaan. Als we helemaal reëel kijken dan vermijden we de Van Vredenburchweg en kies je voor optie C die direct van de Huis te Landelaan naar de nieuwe woonwijk gaat. Dit is de meest directe weg waarbij je het bestaande verkeer niet aanraakt en hoogstens een aantal meter doorsteekt van de Huis te Landelaan” aldus Van Dam.


Politici en bewoners demonstreren tegen toekomstige overlast ontsluiting Hofstede

Bewoners
“Dan zou ik het nog willen hebben over de betrokkenheid van de inwoners op de Van Vredenburchweg. We hebben vorig jaar door middel van een amendement het college de opdracht gegeven om in samenspraak met deze inwoners te komen tot een nieuw raadsvoorstel. Samenspraak betekent dat samen met bewoners wordt gekeken naar de ontsluiting en dat door middel van samenwerking een nieuw plan wordt gemaakt. Ik vind het daarom ook teleurstellend om te lezen dat de bewoners enkel is gevraagd om nieuwe indicatoren te dragen voor het onderzoek. En dat ons enkel na afloop te presenteren zonder mogelijkheid om het plan nog aan te passen”, aldus de fractievoorzitter van Wij Rijswijk.

Fietsstraat
Ed Braam van Beter voor Rijswijk is voorstander van de ontsluiting. “Afwikkelen van het verkeer middels een fietsstraat met auto’s te gast is de enige logische optie. Zorg er verder voor dat op het smalste gedeelte een verbod komt op parkeren. Die auto’s zou je eventueel kunnen laten parkeren op het kleine groenstrookje tussen de woningen. Tegenwoordig kunnen parkeerplaatsen keurig in het groen worden aangelegd en je zorgt meteen voor extra veiligheid op de Van Vredenburchweg richting Huis te Landelaan. Bewoners moeten niet vergeten dat de parkeerdruk fors omlaag gaat nu er geen sportactiviteiten en saunabezoeken meer zijn op het voormalige sportpark.”Donderdagnacht werd na een rumoerige stemming waarbij burgemeester Huri Sahin de raadsleden tot stilte moest manen het raadsvoorstel ontsluiting Hofstede van het college van B&W aangenomen. Een en twintig raadslieden stemden voor, de fracties van Rijswijks Belang, WIJ Rijswijk en CDA stemden tegen.

Deze artikelen heeft u misschien gemist