Stadsl@b, project van Trias en Bibliotheek voor alle Rijswijkers

Woensdag werd in het Huis van de Stad het Stadsl@b geopend. Geen officiële opening, maar de deur werd opengezet voor hen die kennis wilden maken met de activiteitenruimte dat het ‘online hart van  Rijswijk’ moet gaan worden.

“Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren zijn hier welkom zijn om zich te ontwikkelen op digitaal gebied. ” Aan het woord is Jolanda de Heus, vanuit Trias, Centrum der Kunsten hoofd Vrije Tijd en Cultuurparticipatie. “Het kan gaan om iets creatiefs, zoals een game ontwerpen of een cursus Moviemaker. Maar ook zaken als ‘Hoe maak ik een DigiD aan?’”

Digitaal
Het Stadsl@b is een initiatief van de Bibliotheek (aan de Vliet) dat een eigen E-Lab, een  activiteitenruimte voor digitale cursussen had. “Trias had al een mediaruimte waar creatieve digitale cursussen werden gegeven”, vervolgt Jolanda in de ruimte waar nu volwassen en jongeren de eerste indrukken opdoen van het Stadsl@b. “Logisch om dan als twee bewoners in hetzelfde gebouw de ruimtes samen te voegen tot één. Hier moeten de eerste stappen op digitaal gebied geleerd worden tot het begeleiden van hoogbegaafden die een uitdaging zien in het programmeren of in gamedesign.”

Er is besloten dat de Bibliotheek en Trias, Centrum der Kunsten, maar ook Welzijn Rijswijk  de ruimte gezamenlijk gingen inrichten. “Er is rekening gehouden met stoelen en tafels. Voor iedereen moet het toegankelijk en te gebruiken zijn. We houden als Bibliotheek en Trias rekening met Welzijn Rijswijk als gastgebruiker. De gemeente is huisgenoot en heeft het initiatief van harte ondersteund. Tijdens corona is gebleken dat wij ook mensen bereiken die fysiek daartoe niet in staat zijn.”

“De ruimte is nu ingericht en we gaan ons nu richten op fondsenwerving voor programmering zodat we twee jaar kunnen ontwikkelen”, vertelt Jolanda. “We gaan met een gezamenlijke programmering  kijken naar nieuwe initiatieven. Uit de innovatieregeling zijn enkele kwartiermakers (Dave Daamen en Hester Verbeek-red.) aangesteld, omdat het arbeidsintensief is om alles op elkaar af te stemmen. Het projectplan is nu doorontwikkeld om fondsen aan te vragen voor de lange termijn.”

Scherm
Wat vooral opvalt bij het betreden van de ruimte van het Stadsl@b is het hele grote scherm dat er nu enkele dagen hangt. “We kunnen samen met een oudere Rijswijker op een groot scherm bijvoorbeeld DigiD aanvragen of inloggen op Telebankieren. Het scherm kunnen we laten zakken, voor mensen in een rolstoel of kleine kinderen. Bedoeld voor mensen die de eerste stappen maken op digitaal gebied zetten of voor megagevorderden. Het is een volledig hybride omgeving. Er is plek voor 16 tot 24 personen, maar je kunt ook alles thuis online volgen.”

“O, is niets voor mij”, hoorde ik zojuist, zegt Jolanda. “maar dan vergissen mensen zich in het gebruik van deze ruimte. Je kunt bijvoorbeeld met een VR bril looppaden in je toekomstige woning zien zonder dat je het gebouw uitgaat. Of koffie drinken met je zus in Canada. Het is ook voor de doelgroep Trefpunt mensen met (beginnende) dementie. We kunnen net als in wooncentra op het scherm een treinreis van bijvoorbeeld Rotterdam naar Amsterdam simuleren alsof ze de reis nu meemaken en herbeleven. Dat is goed wanneer dat bijdraagt aan hun welzijn. Herinneringen bovenhalen. Hub wereld wordt zo vergroot.”

“Het aantal momenten per week dat het Stadsl@b open zou zijn kan geleidelijk stijgen. Met 1 of 2 begeleiders kunnen we mensen vragen naar wat ze zouden willen en kunnen. Dingen proberen op thema. Bijvoorbeeld Lego robotica avonden. Het Repair Café, dat nu in het beeldend atelier van Trias zit, kan ook hier terecht omdat er een lichte werkplaats is ingericht.”

Meedenken
“We willen graag dat iedereen meedenkt. We willen niet alles zelf verzinnen. Welzijn Rijswijk heeft met jongeren in het ‘jongerenhuis ’NextGen met nu een vaste community. Zij zijn in gesprek met jongeren. Waar lopen ze tegen aan op school, thuis en op het werk. Hen is ook gevraagd om na te denken over wat er hier zou kunnen ontstaan. Je kunt hier bagage opdoen voor je toekomst als Rijswijker.”    


Deze artikelen heeft u misschien gemist