Scholieren Stanislas college adviseren wethouder Wit over klimaatbeleid

Afb. ter illustratie

Afgelopen weken zijn scholieren van het Stanislas college aan de slag geweest met het thema Natuur en Klimaat. Het resultaat van hun onderzoek presenteren ze maandag tijdens de slotbijeenkomst aan wethouder Wit. Energie(transitie), milieu en duurzaamheid behoren tot Mark Wits beleidsterreinen.

Advies

De Stanislas scholieren hebben op hun eigen schoolplein onderzoek gedaan naar hittestress en een advies geschreven aan de gemeente over het klimaatbestendig maken van hun schoolplein. Het onderzoek was onderdeel van een Speaking Minds traject.

De Speaking Minds-methode

Speaking Minds is een erkende methodiek van Save the Children Nederland om jongeren actief te betrekken bij beleidsvorming. De methode is samen met jongeren ontwikkeld. Voor een traject benadert Speaking Minds jongeren via onder andere regionale mbo’s, vmbo’s en praktijkonderwijs en koppelt hen daarna aan beleidsmakers van de gemeente. De gemeente komt met een gerichte hulpvraag op het gebied van armoede en schulden, veilig opgroeien, inclusie of klimaat. Hierover buigen de jongeren zich. Zij krijgen daarbij begeleiding van ervaren trainers. De jongeren denken, praten en discussiëren actief mee met de beleidsmakers. Aan het eind van een traject brengen de jongeren een advies uit naar de gemeente, de school en andere geïnteresseerden. Dit advies wordt vervolgens meegenomen in het maken van beleid. 

Voor meer informatie over Speaking Minds, klik hier.

Deze artikelen heeft u misschien gemist