Hogere waterschapsbelasting voor Rijswijkers in 2024

Inwoners en bedrijven in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland gaan in 2024 meer waterschapsbelasting betalen. De gemeente Rijswijk valt binnen dit gebied. De stijging van de waterschapsbelasting varieert tussen de 5 en 9 procent en is afhankelijk van de persoonlijke situatie van een inwoner of bedrijfseigenaar.

De grootte van een huishouden telt mee, de waarde van huis of bedrijfspand ook. Een gezin met een eigen huis van 250.000 euro zal volgend jaar gemiddeld ruim 30 euro per jaar meer betalen. Een huurder betaalt ongeveer 20 euro per jaar meer aan waterschapsbelasting bij Delfland. Alle rekenvoorbeelden zijn te bekijken op een speciale tarievenpagina op de website van het waterschap.

Klimaatverandering

De steeds grotere uitdagingen in het werk van het waterschap veroorzaakt de stijging. Bovendien wordt het door onder andere klimaatverandering steeds duurder om Delfland droog, veilig en leefbaar te houden.

Twee heffingen

De waterschapsbelasting is opgebouwd uit twee heffingen. De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en levend water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is voor het schoonmaken van het afvalwater.

Deze artikelen heeft u misschien gemist