Doe je ook mee aan de quiz: Hoeveel weet jij van Rijswijk? Deel  (slot)

De redactie van InRijswijk.com en de Historische Vereniging Rijswijk zijn nieuwgierig wat de inwoners weten over de geschiedenis van onze stad. De komende weken kun je je kennis testen en we gaan er vanuit dat jullie het spel eerlijk spelen en geen gebruik maken van het internet of van de vele historische boeken over Rijswijk.

Er zijn wekelijks prijsjes te winnen, en het is leuk om mee te doen en ook nog eens leerzaam.  Vergeet je naam niet vermelden en je e mailadres. Iedere ronde bestaat uit 20 vragen Stuur de 5e en laatste ronde voor 11 mei a.s. naar: redactie@inrijswijk.com   

1. Welk gemeentewapen staat er boven de deur van het Tolhuis aan de Vliet?
Antwoord: 

2. Welke molen langs de Vliet is herbouwd aan de Kralingse Plas in Rotterdam en welk product wordt er geleverd?
Antwoord:

3. Welk financieel fonds maakte de bouw van Motel Hoornwijck mogelijk in 1956?
Antwoord; 

4. Wie opende de Rijswijkse Golfbaan in 1990?
Antwoord:

5. Welke levensmiddelenfabriek werd in 1957 in de Plaspoelpolder geopend? 
Antwoord: 

6. Wat is een rolpaal? 
Antwoord:

7. Welke grondstof werd vloeibaar opgehaald door tankschepen aan het Jaagpad?
Antwoord:

8. Voor hoeveel gulden kocht burgemeester Bogaardt de grond van de Plaspoelpolder tussen het Jaagpad en de Lange Kleiweg.
Antwoord:

9. Welk product werd er nabij de latere haven al in 1430 vervaardigd?

10. Wat was de oorspronkelijke aandrijving van het gemaal van het Jaagpad?
Antwoord: 

11. Voor hoeveel gulden heeft Den Haag (eeuwigdurend te betalen) de grond tussen de Hoefkade en de           Laak aan zijn grondgebied toegevoegd.  
Antwoord:

12. Hoe is de vrouw genoemd, die na de grafvondsten op Ypenburg met een gezichtsreconstructie        afgebeeld is.
Antwoord:

13.  Wat betekenen de letters “I L S Y” ? 
Antwoord:

14. Wie was de burgemeester van Den Haag bij de laatste annexatie? 
Antwoord:

15. Van welk gebouw in een Haags pretpark waait permanent de Rijswijkse vlag?
Antwoord:

16. Bij de Delftse watertoren staat een plaquette met een beeltenis van mensen met emmers water. Waar stond deze eerder?
Antwoord:

17. Van welke gemeente heeft Rijswijk grondgebied verworven?
Antwoord:

18. Van welke 3 gemeenten op Ypenburg nam Den Haag grondgebied over in 2002?
Antwoord:

19. Voor het Delftse leprozenhuis werd de grens van Rijswijk in de 11e eeuw verlegd. Welke kade werd de nieuwe grens?
Antwoord: 

20. Voor hoeveel gulden werd in 1800 het recht op de Oude Kerk door de gereformeerde Kerkeraad
       afgekocht van de katholieken
Antwoord:

Dit is een samenwerking tussen Historische Vereniging Rijswijk en InRijswijk.com

Deze artikelen heeft u misschien gemist